Informasjon

Diabetes type 1 og trening

Mange med diabetes type 1 oppfyller ikke anbefalingene om fysisk aktivitet på grunn av frykt for lavt blodsukker og manglende kunnskap om hvordan de skal forholde seg til matinntak og insulindosering. I denne artikkelen får du praktiske råd.

Regelmessig fysisk aktivitet i barndommen er viktig for optimal fysisk og psykisk utvikling. For personer med type 1-diabetes gir fysisk aktivitet mange helsefordeler, inkludert bedre kontroll på blodsukkeret og forbedret hjerte- og karfunksjon, kolesterol og psykologisk velvære. Til tross for disse fordelene, oppfyller mange unge mennesker med type 1 diabetes ikke anbefalingene om fysisk aktivitet. Frykt for lavt blodsukker, samt utilstrekkelig kunnskap om å håndtere diabetes under trening gjør at mange unngår intensiv fysisk aktivitet og idrett.

Mestring av trening blant barn og ungdom med type 1 diabetes kan oppleves krevende. Mange faktorer kan påvirke blodsukkerets respons på trening, inkludert type trening, intensitet og varighet av aktiviteten, samt insulindosering, type insulin, tid siden siste insulininjeksjon, matinntak, personens stress/angst og kondisjonsnivå. 

Opplæring og individuell veiledning er vist å kunne gi bedre kontroll på blodsukker og grad av fysisk aktivitet hos personer med type 1 diabetes.

De praktiske rådene nedenfor er blant annet hentet fra Helsedirektoratets retningslinjer om fysisk aktivitet ved type 1 diabetes.

Hva er utfordringene?

Utfordringene for de med type 1 diabetes under fysisk aktivitet og trening er å opprettholde et stabilt blodsukker før, under og etter aktivitet/trening og frykt for lavt blodsukker, særlig på nettene etter trening.

Det er individuelle forskjeller på hvordan personer med type 1 diabetes reagerer på sterk fysisk aktivitet og trening. Derfor er det viktig at du som har type 1 diabetes, prøver deg litt frem. Bruk de praktiske rådene som står nedenfor. Tilpass rådene slik at de passer for deg og finn det opplegget som er best for deg.

Vær klar over at det vil være behov for å justere måltider og insulindoser i forhold til ulike former for aktiviteter. Det er også slik at virkningen av insulin på blodsukkeret endres over tid ettersom du vokser fra barn, til ungdom, til voksen. Som barn er du avhengig av at foreldrene eller omsorgspersonene styrer mye av håndteringen av din diabetes, men etter som årene går, vil du i økende grad ta ansvaret selv og tar full kontroll over tilstanden.

Neste side