Informasjon

Diabetes type 1 og trening

Mat og insulin før og under trening

  • Tilførsel av karbohydratholdig mat og/eller drikke er den viktigste faktoren ved siden av dosereduksjon av insulin for å forhindre lavt blodsukker under og etter trening.
  • Spis et måltid 60-180 minutter før treningsstart. Måltidet bør inneholde langsomt absorberbare karbohydrater og protein, og måltidsinsulindosen bør justeres (se nedenfor). Ved å sette måltidsinsulindosen 10-20 minutter før måltidet kan du redusere risikoen for lavt blodsukker under treningen - spesielt ved måltider relativt nær treningsstart.
  • Inntar du mat like før du skal trene, eller under langvarig trening, bør du velge karbohydrater som absorberes raskt (høy glykemisk indeks)
  • Ved langvarige aerobiske aktiviteter anbefales økt tilskudd med karbohydrater før og under treningen kombinert med økte insulindoser.
Forrige side Neste side