Informasjon

Diabetes type 1 og trening

Insulindosen

  • Reduser dosen hurtigvirkende insulin til måltidet før trening med 30-50 prosent avhengig av type trening, intensitet og varighet. I noen tilfeller kan det være behov for mindre/større dosereduksjoner.
  • Reduser insulindosen til måltidet etter trening med 20-30 prosent - eventuelt mer avhengig av type trening, intensitet og varighet.
  • Det kan være nødvendig å redusere kveldsdosen av basalinsulindosen med 10-20 prosent eller mer på dager med trening på kvelden. Dette gjelder spesielt hvis treningen er hard, varer i over en time og/eller treningen ikke gjøres regelmessig.
  • Insulinpumper tillater større fleksibilitet i kontrollen av blodsukkeret.
  • Høy temperatur vil øke absorbsjonen av insulin, ytterligere dosereduksjoner enn vanlig kan være nødvendig ved trening i varme.

Dosereduksjonen

  • Vil være avhengig av type aktivitet/trening, dens varighet og intensitet, og du bør ved hjelp av blodsukkermålinger før, eventuelt under og etter trening bli kjent med effekten av ulike typer trening. Det kan være nyttig å notere hvilke justeringer du gjør når det gjelder insulindoser/inntak av karbohydrater for å finne hva som fungerer for deg.
Forrige side Neste side