Informasjon

Diabetes type 1 og trening

For den som bruker insulinpumpe

  • For personer som har pumpen på under aktiviteten/treningen bør basaldosen reduseres med 20-50 prosent de siste 90-120 minuttene før treningsstart og under selve aktiviteten/treningen for å oppnå en redusert basaleffekt. Etter avsluttet trening går du tilbake til normal basaldose.
  • For personer som kobler pumpen fra under aktiviteten, gjøres den samme reduksjonen i basalinsulindose (20-50 prosent) de siste 90-120 minuttene før treningen starter. Varer aktiviteten/ treningen i mer enn 90 minutter, må du tilføre bolusdoser (med pumpe eller penn) tilsvarende cirka 50 prosent av den utelatte basaldosen én gang i timen.
Forrige side Neste side