Informasjon

Diabetes type 1 og trening

Nye teknologier

Diabetesteknologi utvikler seg raskt og gir ytterligere verktøy for å hjelpe til med håndtering av blodsukker og redusere byrden av diabetes under trening. Teknologibaserte verktøy inkluderer smarttelefonapplikasjoner, insulinpumper, CGM, sensorforsterket pumpeterapi og lukket sløyfeteknologi.

Det største teknologiske fremskrittet i håndteringen av type 1 diabetes er muligheten til å koble sensormålinger av blodsukker til automatisk insulinutskillelse fra insulinpumpe. Systemene inkluderer doble hormonpumper (insulin og glukagon) og enkelthormonpumper (kun insulin). Tidlige studier har vist at denne teknologien reduserer forekomsten av lavt blodsukker1-2.

Samtidig må det erkjennes at fysisk aktivitet er en av de største utfordringene til fullt automatiserte systemer på grunn av de raske skiftningene i blodsukker. Noe som er avhengig av type, varighet og intensitet av aktiviteten samt individuelle faktorer som kondisjonsnivå og mengden sirkulerende insulin. Ytterligere forskning behøves for å kunne gi anbefalinger for bruken av disse lukkede systemene i forhold til intensiv fysisk aktivitet og trening.

Kilder

Referanser

  1. Abraham MB, Davey R, O'Grady MJ, Ly TT, Paramalingam N, Fournier PA, et al. Effectiveness of a predictive algorithm in the prevention of exercise-induced hypoglycemia in type 1 diabetes. Diab Technol Therapeut. (2016) 18:543–50. doi: 10.1089/dia.2016.0141 DOI
  2. Brazg RL, Bailey TS, Garg S, Buckingham BA, Slover RH, Klonoff DC, et al. The ASPIRE study: design and methods of an in-clinic crossover trial on the efficacy of automatic insulin pump suspension in exercise-induced hypoglycemia. J Diab Sci Technol. (2011) 5:1466–71. doi: 10.1177/193229681100500621 DOI
  3. Chetty T, Shetty V, Fournier PA, et al. Exercise Management for Young People With Type 1 Diabetes: A Structured Approach to the Exercise Consultation. Frontiers in Endocrinology, published 14 June 2019. www.frontiersin.org
  4. Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet ved diabetes type 1. Nasjonal veileder om levevaner ved diabetes og behandling av overvekt og fedme. Sist faglig oppdatert: 14. september 2016. www.helsedirektoratet.no
Forrige side