Informasjon

Kontroll ved type 1-diabetes

Oppfølging med regelmessige kontroller er helt nødvendig ved type 1-diabetes. Vanligvis skjer slike kontroller hver 3.-4. måned.

Konsultasjon
Konsultasjon

Hvorfor bør diabetes kontrolleres?

Diabetes mellitus er en livslang tilstand med økt risiko for både akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Kvaliteten på behandlingen er helt avgjørende for om komplikasjoner oppstår. Slurvete behandling og høyt blodsukker gir komplikasjoner. Det er også avgjørende på et tidlig tidspunkt å kunne gripe inn overfor uheldige utviklingstrekk i tilstanden.

Oppfølging med regelmessige kontroller er derfor helt nødvendig for personer med diabetes. Vi skiller mellom egenkontroll og kontroller ved legekontoret eller sykehuset.

Egenkontroll

Alle type 1-diabetikere må kunne måle blodsukkeret selv. Sammen med en av dem som er ansvarlige for diabeteskontrollen (lege, sykepleier, helsesekretær), bør man jevnlig få sjekket sin måleteknikk og nøyaktigheten av sitt blodsukkerapparat. En feilmargin på ± 20% mmol/l er akseptabel.

Personer med diabetes bør føre diabetes-dagbok. Behovet for blodsukkermålinger er avhengig av hvor høyt eller ustabilt blodsukkeret er. Vanligvis anbefales minst en måling i uken fastende og en måling to timer etter måltid. Ved insulin-pumpebehandling skal blodsukkeret måles morgen og kveld.

Kontroller på legekontoret eller på sykehusets poliklinikk

Vanligvis bør dette skje hver 3.-4. måned. En opplært medarbeider kan ta ansvar for rutinekontrollene. Disse bør bestå av blodsukker, blodtrykk, vekt, HbA1c, undersøkelse av føttene og de forhold pasienten ønsker å ta opp.

Årskontrollen bør fokusere på om det er tilkommet komplikasjoner - blodtrykk, hjerte, lunger, sirkulasjon i føttene, nerveskader i føttene, analyser av kolesterol og fettstoffer, kreatinin, urinundersøkelse inkludert mikroalbuminuri, EKG.

Kontroll hos øyelege anbefales årlig etter at man har hatt type 1-diabetes i mer enn fem år.

Hva er HbA1c?

HbA1c er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes inne i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har sukker bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodsukkeret er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for kvaliteten av blodsukkerreguleringen over en periode på flere uker.

Behandlingsmål

Følgende behandlingsmål tilstrebes:

Under 80 år

  • Fastende blodsukker bør ligge mellom 5-6 mmol/l
  • Blodsukker ellers i døgnet bør være 4,5-10 mmol/l
  • Dette tilsvarer HbA1c lavere enn 7-7,5%

Over 80 år

  • Fastende blodsukker bør være 6-9 mmo/l
  • Blodsukker ellers i døgnet bør være 6-12 mmol/l
  • Dette tilsvarer HbA1c lavere enn 9%

Vil du vite mer?