Nyhetsartikkel

Høyt blodsukker om morgenen

Høyt blodsukker om morgenen ved diabetes type 1, kan noen ganger virke uforklarlig. Årsaken kan være Dawnfenomenet eller Somogyi-fenomenet. Sistnevnte er et resultat av for høy insulindose kvelden før.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et høyt blodsukkernivå om morgenen kan ofte skyldes for lav insulindose kvelden før, men det er ikke alltid det som er årsaken. For å finne forklaringen til at blodsukkeret er høyt om morgenen, er det nødvendig å måle blodsukkeret om natten over en periode - gjerne i to-tre-tiden.

Dersom blodsukkeret er høyt gjennom hele natten, har du sannsynligvis satt for lite insulin kvelden før.

Kroppens reaksjon på nattlig lavt blodsukker, Somogyi-fenomenet

Somogyi-fenomenet forårsakes av at blodsukkeret blir lavt mens du sover, uten at du merker det. Kroppen vil da selv jobbe for å få opp blodsukkeret ved å frigi hormoner som øker blodsukkeret. Hvis insulinnivået i blodet er lavt, vil dette gi en sterk økning i blodsukkeret om morgenen. Det er da naturlig å tenke at du har satt for lite insulin til kveldsmåltidet. Følgelig reagerer du med å øke insulindosen neste kveld. Resultatet blir et enda lavere nattlig blodsukker med påfølgende enda sterkere motregulering - og et enda høyere morgenblodsukker. Og du tenker nok en gang at kveldsdosen med insulin er for lav, og du justerer opp dosen ytterligere ...

Lavt insulinnivå i blodet før du våkner, vil også gi en høyere blodsukkerstigning enn normalt etter frokost.

Dette problemet er mindre vanlig ved bruk av insulinpumpe enn ved mangeinjeksjonsbehandling.

Økt blodsukker tidlig på morgenen, Dawnfenomenet

Dawnfenomenet er vanlig både hos personer med diabetes type 1 og diabetes type 2. Dog spriker angivelsen av hyppighet mellom ulike studier. Økningen i morgenblodsukker skyldes ikke et forutgående følingsanfall, men utskillelse av veksthormon. Utskillelsen av dette hormonet skjer om natten mens man sover.

For barn med diabetes type 1 som er i vekst - særlig i siste del av puberteten når vekstspurten er på sitt sterkeste, er høyt morgenblodsukker et vanlig problem. Dawnfenomenet observeres sjeldnere før pubertetsstart. Små barn som legger seg tidlig, har ofte størst behov for insulin tidlig på natten - ofte før midnatt.

Finn årsaken

Ifølge Johns Hopkins Medicine, opplever 29-91 prosent1 av personer med diabetes type 1 Dawnfenomenet. Ifølge boken Type 1-diabetes hos barn, ungdom og unge voksne, opplever 80-100 prosent2 av voksne Dawnfenomenet.

Fenomenet oppstår ikke hos personer som mangler veksthormon. Ved diabetes type 1 gir lengre varighet av sykdommen og god blodsukkerkontroll lavere forekomst av Dawnfenomenet. Ved diabetes type 2 gir lengre varighet av sykdommen, dårligere betacellefunksjon i bukspyttkjertelen, høyt blodsukker og behov for insulin, flere tilfeller av Dawnfenomenet.

For å finne årsaken til høyt blodsukker på morgenen anbefales det å måle blodsukkeret i to-tre tiden hver natt i en periode.

 • Dersom blodsukkeret er normalt eller litt forhøyet på denne tiden, men siden mye høyere om morgenen, er årsaken sannsynligvis Dawnfenomenet.
 • Dersom blodsukkeret ditt er lavt på denne tiden, er årsaken sannsynligvis Somogyi-fenomenet.
 • Dersom blodsukkeret ditt er tilsvarende høyt som det er om morgenen, er årsaken sannsynligvis for lav kveldsdose med insulin eller at tidspunktet du tok middels langtidsvirkende/ langtidsvirkende insulin bør forskyves
  • virketiden for langtidsvirkende insulin som er beregnet på å brukes en gang daglig varierer fra cirka 11 til over 24 timer avhengig av dose og individuelle forskjeller

Finn løsningen

Alt etter hva som forårsaker problemet, vil løsningen være å:

 • Justere insulindosen/ endre tidspunkt for injeksjon av middels langtidsvirkende/ langtidsvirkende insulin
 • Unngå å spise mat med mye karbohydrater eller fett på kvelden
 • Bruk insulinpumpe til å gi ekstra insulin tidlig på morgenen når Dawnfenomenet oppstår
 • Eventuelt diskuter med legen din om du bør bytte insulintype/medisin

Vær oppmerksom på at andre årsaker kan bidra til kortvarige perioder eller enkeltepisoder med høyt blodsukker om morgenen. Uventet høyt blodsukker kan også oppstå som følge av feil med utstyr, insulin som av en eller annen grunn ikke fungerer så bra (for eksempel på grunn av varme eller kulde), eller sykdom (infeksjoner).

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. S Champaneri, R Kalyani. Dawn Phenomenon. Johns Hopkins Diabetes Guide ; : .
 2. Hanås R. Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne. : Cappelen Damm AS, 2011.
 3. F Ratner Kaufman. The Dawn Phenomenon. DOC NEWS 2006; 3 (75): . docnews.diabetesjournals.org