Nyhetsartikkel

Høyt blodsukker om morgenen

Noen ganger kan et høyt blodsukker om morgenen ved type 1-diabetes virke uforklarlig. Årsaken kan være Dawnfenomenet eller Somogyi-fenomenet. Sistnevnte er et resultat av for høy insulindose kvelden før.

Hopp til innhold

Et høyt blodsukkernivå om morgenen kan ofte skyldes for lav insulindose kvelden før, men det er ikke alltid det som er årsaken. For å finne forklaringen til at blodsukkeret er høyt om morgenen, er det nødvendig å måle blodsukkeret om natten over en periode - gjerne i 2-3-tiden.

Dersom blodsukkeret er høyt gjennom hele natten, har du sannsynligvis satt for lite insulin kvelden før.

Kroppens reaksjon på nattlig lavt blodsukker, Somogyi-fenomenet

Somogyi-fenomenet forårsakes av at blodsukkeret blir lavt mens du sover, uten at du merker det. Kroppen vil da selv jobbe for å få opp blodsukkeret ved å frigi hormoner som øker blodsukkeret. Hvis insulinnivået i blodet er lavt, vil dette gi en sterk økning i blodsukkeret om morgenen. Det er da naturlig å tenke at du har satt for lite insulin til kveldsmåltidet. Følgelig reagerer du med å øke insulindosen neste kveld. Resultatet blir et enda lavere nattlig blodsukker med påfølgende enda sterkere motregulering - og et enda høyere morgenblodsukker. Og du tenker nok en gang at kveldsdosen med insulin er for lav, og du justerer opp dosen ytterligere ...

Lavt insulinnivå i blodet før du våkner, vil også gi en høyere blodsukkerstigning enn normalt etter frokost.

Dette problemet er mindre vanlig ved bruk av insulinpumpe enn ved mangeinjeksjonsbehandling.