Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 1

Insulinbehandling er helt nødvendig ved diabetes type 1. Diabetes type 1 er en insulin-mangel-tilstand, og kroppen må få tilført insulin for at vi skal overleve. Insulin har en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen.

Temaside om Korona

Hva er insulin?

Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen og skilles ut i blodet. Det har en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Når blodsukkeret stiger, øker utslippet av insulin. Når blodsukkeret synker, minker utslippet av insulin.

To hovedvirkninger

Insulin har to hovedvirkninger. For det første stimulerer insulin cellene til å ta opp sukker (glukose) fra blodet, og bidrar på den måten til å senke blodsukkeret. I cellen kan sukkeret brukes som "drivstoff" for cellens mange oppgaver, eller det kan lagres gjennom omdanning til glykogen. Den andre hovedvirkningen insulin har, er å påvirke leverens produksjon av glukose. Når blodsukkeret er høyt og mengden insulin i blodet stiger, vil insulin bremse leverens frigivelse av glukose. Motsatt når blodsukkeret er lavt og insulinmengden synker, vil leverens frigivelse av glukose øke.

Neste side