Informasjon

Insulinbehandling ved infeksjoner

Ved infeksjonssykdommer øker insulinbehovet, og dermed behovet for hyppig måling av blodsukkeret.

Insulinbehovet øker

Insulinbehovet øker som regel i forbindelse med febersykdommer og andre alvorlige akutte sykdommer. Det er vanlig å si at insulindosen da bør økes med 25% pr grad over 37,5° C. Men i stedet for slike unøyaktige angivelser, bør eventuell tilleggsbehandling med insulin basere seg på egenmålinger av blodsukkeret.

Mål blodsukkeret og sjekk urinen

I forbindelse med feberperioder bør pasienter med diabetes som bruker insulin, måle blodsukkeret inntil hver 3. time. Pasienter med type 1-diabetes bør dessuten undersøke urinen på ketonlegemer. Påvisning av ketoner i urinen er et tegn på en alvorligere forstyrrelse i kroppens sukkeromsetning.

Når bør det gis ekstra insulin?

Dersom blodsukkeret er høyere enn 15 mmol/l og uten ketoner, bør det settes en dose med 2-8 IE hurtigvirkende insulin subkutant på abdomen (i underhuden på magen). Nye doser settes hver 3. time inntil blodsukkeret er under 15. Er blodsukkeret høyere enn 15 og det samtidig påvises ketoner i urinen, bør lege kontaktes.

Også ved mange-injeksjonsbehandling og insulinpumpebehandling er det blodsukkerverdiene som avgjør om det er behov for å justere dosene.

Diarè og oppkast

Det kan være utfordrende å vite hva slags insulindoser som er riktig å sette ved diarè og oppkast. Det kan lønne seg å sette insulin etter at du har spist, slik at du ser hvor mye du får i deg av maten. Kroppens behov for insulin øker ved feber, og deler av maten du inntar kan komme opp igjen. Dermed må det en fin balansegang til for å sette riktig insulindose. Ved diarè og oppkast:

  • Fortsett med samme basaldose eller langtidsvirkende dose med insulin, eller eventuelt reduser denne noe.
  • Mål blodsukkeret hver time. Er blodsukkeret for høyt, regulerer du dette med hurtigvirkende insulin.
  • Dersom du ikke klarer å holde på verken mat eller væske, eller får symptomer på alt for høyt blodsukker eller ketoner i urinen (ketoacidose/syreforgiftning), bør du kontakte sykehuset. Da kan det hende at det er behov for intravenøs væskebehandling (gjelder særlig barn).

Vil du vite mer?