Informasjon

Insulinbehandling ved feber og infeksjoner

Insulinbehovet øker som regel ved feber. Dermed øker også behovet for hyppige målinger av blodsukkeret.

Insulinbehovet øker

Insulinbehovet øker som regel i forbindelse med feber og infeksjonssykdommer. Milde infeksjoner som forkjølelse, sår hals eller urinveisinfeksjon kan få blodsukkeret til å stige som følge av frigjøring av stresshormoner, noe som i verste fall kan føre til diabetisk ketoacidose.

Det er vanlig å si at insulindosen bør økes med 25 prosent per grad over 37,5° C. Men i stedet for slike unøyaktige angivelser, bør eventuell tilleggsbehandling med insulin basere seg på hyppigere egenmålinger av blodsukkeret.

Animasjon om insulinbehandling

Mål blodsukkeret og sjekk urinen

I forbindelse med feberperioder bør pasienter med diabetes som bruker insulin, måle blodsukkeret, kanskje så ofte som en gang i timen, eller minst hver tredje time. Pasienter med diabetes type 1 bør dessuten undersøke urinen for ketonlegemer. Påvisning av ketoner i urinen er et tegn på glukosemangel i kroppens celler. Oftest, men ikke alltid, er det samtidig høy blodglukose. 

Når bør det gis ekstra insulin?

Under en infeksjonssykdom vil blodsukkeret som regel stige til verdier over det som er vanlig for den enkelte, og risiko for å utvikle diabetisk ketoacidose øker også. Derfor er hyppige målinger av glukose og ketoner i urin nødvendig. 

Alle med diabetes type 1 bør, sammen med sin behandler, legge en plan for hvordan de skal håndtere sin diabetes under en infeksjonssykdom. Når skal jeg starte med ekstra insulin, hvilke doser skal benyttes, hvor ofte skal jeg gjøre målinger. Og ikke minst er det viktig å få klare regler for når jeg bør kontakt lege/legevakt/sykehus. 

Diarè og oppkast

Det kan være utfordrende å vite hva slags insulindoser som er riktig å sette ved diarè og oppkast. Normalt øker insulinbehovet ved en infeksjon, men ved tarminfeksjon med oppkast og diaré kan opptaket av glukose fra tarmen svekkes, og appetitt og næringsinntak reduseres. Dette kan føre til lavt blodsukker, og økt insulindosering kan ytterligere forverre situasjonen, med risiko for føling. 

Også i denne situasjonen er viktig med hyppige målinger og å ha en god plan for hvordan sykdommen skal håndteres! Husk også å ha lav terskel for å kontakte lege eller sykehus i slike situasjoner. 

Det nedsatte behovet for insulin kan vedvare en til to uker etter at infeksjonen er over. Det er derfor nødvendig å fortsette med hyppige målinger og langsomt komme tilbake til vanlig insulindosering. 

Ved diarè og oppkast:

  • Ha en plan for hvordan dette skal håndteres
  • Det kan være behov for å redusere insulindosen dersom næringsinntaket blir redusert
  • Mål blodsukkeret hver time 
  • Dersom du opplever stadig fallende blodsukker, og eventuelt utvikler symptomer på føling, er det viktig å kontakte legevakt/sykehus.
  • Det samme gjelder dersom du får symptomer eller tegn på ketoacidose, eller blodsukkeret stiger unormalt mye 

Vil du vite mer?