Informasjon

Kunstig bukspyttkjertel ved diabetes type 1

Kontinuerlig glukose monitorering

I stedet for å stikke deg i fingeren for å måle blodsukkeret kan du ved hjelp av en glukosemåler i underhuden måle blodsukkeret når som helst. Glukosemåleren består av en sensor som plasseres under huden ved hjelp av en nål. Når nålen trekkes ut, blir sensoren liggende igjen og registrerer blodsukkeret ditt. Den sender verdiene over til en mottaker, og du kan lese av verdien på insulinpumpen eller mobiltelefonen.

De avleste verdiene er kanskje ikke like nøyaktige som når du måler blodsukkeret i blod fra fingeren, men det er nøyaktig nok. En trendpil viser om blodsukkeret er på vei opp eller ned, og sensoren kan alarmere deg om blodsukkeret blir for høyt eller lavt. Det kan være slitsomt å ha en glukosemåler som alarmerer deg i tide og utide, kanskje særlig om natten. Derfor er det lurt å tenke gjennom hva som er fornuftige grenseverdier når du stiller inn apparatet.

Forrige side Neste side