Informasjon

Kunstig bukspyttkjertel ved diabetes type 1

Kunstig bukspyttkjertel

Systemet fungerer med en sensor under huden som måler blodsukkernivået og en nål under huden hvorfra insulinet sprøytes ut - systemet omtales defor også som dobbel subkutan kunstig pankreas. Signaler sendes fra sensoren til insulinpumpen, som beregner hvor mye insulin som skal slippes ut i blodet. I tillegg må du som nevnt oppdatere pumpen før eller etter at du har spist, med den mengden karbohydrater du inntar/har inntatt, eventuelt kan du også justere insulintilførselen ved betydelig fysisk aktivitet.

I automodus sprøyter systemet automatisk ut miniboluser eller ingen boluser med hurtigvirkende insulin hvert 5. minutt basert på en algoritme som er avhengig av CGM-verdien og mengden aktivt insulin. Algoritmen er en matematisk ligning som omsetter det til enhver tid målte glukosenivået, til en tilførsel av insulin.

Forrige side Neste side