Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Hvem får lavt blodsukker?

Lavt blodsukker er en komplikasjon til behandling av diabetes. Klart hyppigst opptrer tilstanden blant dem med diabetes type 1, der hypoglykemi er omkring 30 ganger vanligere enn ved diabetes type 2. I praksis forekommer tilstanden bare ved bruk av insulin (diabetes type 1- eller type 2) eller ved bruk av visse typer blodsukkernedsettende tabletter (antidiabetika ved diabetes type 2).

Selv om personer uten diabetes også kan opplevel lavt blodsukker, så er det noe som skjer svært sjeldent og det er ikke et medisinsk problem.

Forrige side Neste side