Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Temaside om Korona

Årsaker til lavt blodsukker

Tilstanden skyldes gjerne misforhold mellom insulindosen eller antidiabetikadosen, matinntak og fysisk aktivitet. Det er for mye insulin i blodet. Forklaringen er gjerne at du ikke har fått spist nok i forhold til den insulindosen som er satt, eller tablettdosen du har tatt, og/eller at du har vært uvanlig fysisk aktiv.

Forsvarsmekanismene mot utvikling av lavt blodsukker kan svikte når sykdommen har vart i mange år. Hypoglykemi kan også skyldes bruk av visse typer betablokkere, en medisin som anvendes blant annet mot høyt blodtrykk og mot angina pectoris. Betablokkere kan kamuflere symptomene. En annen situasjon der hypoglykemi kan oppstå, er etter inntak av alkohol. Denne effekten kan sitte i også dagen derpå, og det er derfor viktig å kontrollere blodsukkeret neste dag.

Altfor streng blodsukkerkontroll, HbA1c godt under 7 prosent, bidrar dessuten til å øke risikoen for hypoglykemi, fordi en lettere kan "tippe over" på den hypoglykemiske siden.

Forrige side Neste side