Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Lavt blodsukker (hypoglykemi) er en tilstand som vanligvis forårsakes av for stor dose insulin ved diabetes type 1. Insulinbehandling og noen antidiabetika kan også gi lavt blodsukker ved diabetes type 2. Tilstanden krever rask behandling.

Hva er hypoglykemi?

Det er en tilstand med lavt blodsukker. Tidlige symptomer betegnes også "føling". Du merker uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult. Du kan bli kvalm eller kaste opp. Du kan ha hodepine og konsentrasjonsvansker. Du kan også bli forvirret og aggressiv. Personene rundt deg merker at du er forandret.

Velregulerte pasienter med diabetes får vanligvis føling når blodsukkernivået faller under 2-3 mmol/L, mens de som er dårlig regulert, kan få symptomer på et høyere nivå. Ved fall i blodsukker under 2 mmol/L opptrer symptomer som nedsatt bevissthet, bevisstløshet, kramper og lammelser.

Enkelte pasienter med diabetes kan gå rett fra full bevissthet til insulinsjokk uten varselsymptomer. Har du opplevd dette, bør du bestrebe deg på at blodsukkerverdiene dine ligger litt høyere enn de har gjort den siste tiden. 

Hvem får lavt blodsukker?

Lavt blodsukker er en komplikasjon til behandling av diabetes. Klart hyppigst opptrer tilstanden blant dem med diabetes type 1, der hypoglykemi er omkring 30 ganger vanligere enn ved diabetes type 2. I praksis forekommer tilstanden bare ved bruk av insulin (diabetes type 1- eller type 2) eller ved bruk av visse typer blodsukkernedsettende tabletter (antidiabetika ved diabetes type 2).

Selv om personer uten diabetes også kan opplevel lavt blodsukker, så er det noe som skjer svært sjeldent og det er ikke et medisinsk problem.

Årsaker til lavt blodsukker

Tilstanden skyldes gjerne misforhold mellom insulindosen eller antidiabetikadosen, matinntak og fysisk aktivitet. Det er for mye insulin i blodet. Forklaringen er gjerne at du ikke har fått spist nok i forhold til den insulindosen som er satt, eller tablettdosen du har tatt, og/eller at du har vært uvanlig fysisk aktiv.

Forsvarsmekanismene mot utvikling av lavt blodsukker kan svikte når sykdommen har vart i mange år. Hypoglykemi kan også skyldes bruk av visse typer betablokkere, en medisin som anvendes blant annet mot høyt blodtrykk og mot angina pectoris. Betablokkere kan kamuflere symptomene. En annen situasjon der hypoglykemi kan oppstå, er etter inntak av alkohol. Denne effekten kan sitte i også dagen derpå, og det er derfor viktig å kontrollere blodsukkeret neste dag.

Altfor streng blodsukkerkontroll, HbA1c godt under 7 prosent, bidrar dessuten til å øke risikoen for hypoglykemi, fordi en lettere kan "tippe over" på den hypoglykemiske siden.

Er lavt blodsukker farlig?

Når du merker føling, er det ingen grunn til panikk. Hvis det oppdages i tide og behandles på riktig måte, er tilstanden ufarlig og den går fort over. Hvis du derimot overser tilstanden og ikke gjør noe med det, er det en risiko for at det kan utvikle seg slik at du mister kontrollen over deg selv.

Behandling av lavt blodsukker

Ved tegn til føling må du innta næring som gir rask økning i blodsukkeret. Det kan være inntak av små til moderate mengder sukker, honning, melk, saft, juice. Alle disse gir tilførsel av sukker i en form som hurtig tas opp i blodet. Etterpå bør du spise en skive brød eller annen mat, eventuelt et vanlig måltid med mat, som gir mer vedvarende økning i blodsukkeret, for å hindre at blodsukkeret synker igjen.

Er det vanskelig å få sukker i pasienten, kan pårørende putte noe melis i munnen til pasienten - det løser seg raskt opp. Eventuelt kan en bruke Glucogel hvis det er tilgjengelig. Er det ikke mulig å få gitt søt drikke eller annen sukkerholdig næring, kan pasientens nærmeste sette en sprøyte med glukagon i underhuden i doser på en til to mg. Men dette er sjelden nødvendig.

Helsepersonell kan sette konsentrert glukose (druesukker) direkte i blodet hos bevisstløse pasienter.

Forebygging av lavt blodsukker

Den beste forebyggingen består i en god blodsukkerkontroll og at du lærer deg å kjenne kroppens signaler. Er du usikker på om det du kjenner er føling, mål blodsukkeret!

Over tid er det langtidsblodsukkeret, HbA1c, som er den beste indikatoren på hvor godt blodsukkeret er regulert. Generelt ønsker man å holde HbA1c omkring syv prosent, men det vil være behov for å gjøre individuelle tilpasninger. Hos små barn kan det være en fordel å holde blodsukkeret litt høyere dersom de har tilløp til lavt blodsukker.

Dersom du har hatt en episode med hypoglykemi, bør du tenke gjennom hvorfor det skjedde:

  • Har du ventet for lenge med å spise, eller har du spist for lite karbohydrater?
  • Har du vært uvanlig fysisk aktiv uten at du har spist tilstrekkelig?
  • Har du drukket alkohol i store mengder?
  • Har du tatt for høy dose med insulin eller blodsukkersenkende tabletter?

Gjennom å lære av dine erfaringer kan du forsøke å forebygge episoder med hypoglykemi. Ha alltid noe søtt med deg som du kan ta dersom du får føling.

Vil du vite mer?