Informasjon

Type 1-diabetes

Type 1-diabetes debuterer som regel akutt, selv om sykdomsutviklingen kan ha tatt lang tid.

[imported]
[imported]

Hopp til innhold

Hva er type 1-diabetes?

Type 1-diabetes (tidligere omtalt som "sukkersyke") er en tilstand med vedvarende forhøyet blodsukker som skyldes mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin. Det er en livslang tilstand man kan leve godt med, men det er også en tilstand man kan dø av ved utilfredsstillende behandling.

Før diagnosen er stilt har pasienten nedsatt allmenntilstand, er tørst, produserer uvanlig store mengder urin og taper vekt. Blodsukkeret kan bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma (diabetisk ketoacidose). Motsatt kan blodsukkeret bli så lavt at det fører til personlighetsendringer og (insulin)sjokk (hypoglykemi).

Type 1-diabetes kan debutere i alle aldre, men som regel før 40 år. De siste 30 årene er sykdomsforekomsten blitt tredoblet. Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av type 1-diabetes. Lavest antall nye tilfeller finner vi i Nord-Norge, høyest på Vestlandet og i Midt-Norge.