Informasjon

Diabetes type 1

Diabetes type 1 er en insulinmangelsykdom. Kroppens immunforsvar ødelegger egne insulinproduserende celler, og man må få tilført insulin via injeksjoner eller insulinpumpe.

Diabetes type 1 starter akutt med høyt bodsukker og symptomer som tørste, økt urinproduksjon, vekttap og nedsatt allmenntilstand.

Hopp til innhold

Hva er diabetes type 1?

Diabetes type 1 er en tilstand med vedvarende forhøyet blodsukker som skyldes mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin. Det er en livslang tilstand man kan leve godt med, men det er også en tilstand man kan dø av ved utilfredsstillende behandling.

Før diagnosen er stilt har pasienten nedsatt allmenntilstand, er tørst, produserer uvanlig store mengder urin og taper vekt. Blodsukkeret kan bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma (diabetisk ketoacidose). Motsatt kan blodsukkeret bli så lavt at det fører til personlighetsendringer og (insulin)sjokk (hypoglykemi).

Diabetes type 1 kan debutere i alle aldre, men som regel før 40 år. De siste 30 årene er sykdomsforekomsten blitt tredoblet. Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av diabetes type 1. Lavest antall nye tilfeller finner vi i Nord-Norge, høyest på Vestlandet og i Midt-Norge.

diabetes
Animasjon om diabetes