Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Anbefalte medikamenter

I den nasjonale retningslinjen fra 2016 anbefales medikamentgruppene metformin, sulfonylurea, gliptiner, SGLT2-hemmere  og GLP-1-analoger fordi de er vurdert å være bedre, basert på forskningsresultater av effekter og bivirkninger. 

Forrige side Neste side