Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Hvilke antidiabetika anbefales? 

I 2016 er det kommet nye nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes. Ved diabetes type 1 er det alltid insulin som gjelder. Ved diabetes type 2  er anbefalingen at førstevalget er metformin. Dersom man ikke kommer til målet med metformin, anbefales at det i tillegg gis ett medikament fra en av følgende grupper (ikke prioritert rekkefølge): 

  • Sulfonylurea
  • DPP-4-hemmer
  • SGLT2-hemmer
  • GLP-1 analog
  • Akarbose
  • Glinider
  • Basalinsulin
Animasjon om diabetesmedisiner
Forrige side Neste side