Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Metformin

Metformin er det mest brukte antidiabetikum, og det midlet som anbefales ved oppstart av medikamentell behandling dersom du har diabetes type 2. Metformin er navnet på virkestoffet, og det finnes i handelen som Glucophage® og Metformin®. Dette legemidlet bedrer virkningen av insulin som finnes i blodet. Metformin øker opptaket av glukose i muskulaturen og andre celler, og det reduserer frigjøringen av glukose fra leveren. I tillegg reduserer metformin dessuten mengden av visse fettstoffer i blodet. Preparatet medfører sjelden at blodsukkeret blir for lavt. Metformin fører ikke til vektøkning, og det er vist å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer.

Du starter forsiktig og øker med en halv tablett per uke inntil oppnådd ønsket effekt, eller til maksimaldosen er nådd (3 g). Vanlig vedlikeholdsdose er 500-2500 mg per døgn, døgndoser over 500 mg fordeles på to-tre doser. Bivirkninger kan være nedsatt matlyst, kvalme, magesmerter og diaré. Disse bivirkningene blir ofte svekket eller borte etter en tids behandling. 

Metformin kan kombineres med de andre medikamentgruppene som er anbefalt, dersom metforminbehandling alene ikke er tilstrekkelig. 

Forrige side Neste side