Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Sulfonylurea

Blant de ulike medikamentene i denne gruppen trekkes glimepirid fram som foretrukket preparat i Helsedirektoratets nasjonale retningslinje. 

Medikamentene i denne gruppen stimulerer bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin.

Disse medikamentene er andrelinjevalg og er aktuelle som tillegg til metformin. De brukes mest hos yngre, og fortrinnsvis hos slanke pasienter, fordi de kan føre til en liten vektøkning. Risiko for å få for lavt blodsukker er lav, men det kan forekomme. 

Sulfonylurea tas som tabletter, og trappes gradvis opp fra en liten startdose. Det er ellers lite bivirkninger knyttet til disse medikamentene. 

Forrige side Neste side