Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

DPP-4-hemmere, gliptiner

Disse medikamentene har en komplisert virkemåte (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin). De stimulerer noe hormoner (inkretinhormoner) som produseres i tarmen, det øker frigjøringen av insulin noe som fører til nedsatt blodsukker og lavere HbA1c. 

I denne gruppen er sitagliptin det foretrukne preparatet i den nasjonale retningslinjen. Preparatet brukes til å bedre effekten av behandlingen med metformin, når diett og fysisk aktivitet i kombinasjon med metformin ikke gir god nok behandlingseffekt.

Gliptiner kan i kombinasjon med sulfonylurea gi lavt blodsukker. Som ved alle de øvrige medikamentgruppene er regelmessig kontroll av behandlingseffekten nødvendig. DPP-4-hemmere gir ikke vektøkning. 

Doseres vanligvis to ganger daglig sammen med metformin, eller en gang daglig dersom det gis uten metformin. 

 

Forrige side Neste side