Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

SGLT-2 hemmere

SGLT-2 hemmere (dapagliflozin, kanagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin) fører til lavere blodsukker ved å sørge for at mer enn normalt av sukkeret i blod skilles ut gjennom nyrene, det vil si i urinen. Dette fører også til økt urinmengde, og dermed økt fare for uttørring. Det vil i første omgang arte seg som økt tørste. På grunn av økt sukkermengde i urinen er det også litt økt risiko for urinveisinfeksjoner og soppinfeksjoner i underlivet. 

SGLT-2 hemmere gis oftest i kombinasjon med andre antidiabetika, eller som aleneterapi der metformin er uegnet/ikke tolereres. I nasjonal retningslinje anbefales preparatet empagliflozin som førstevalg fra denne gruppen. Medikamentet kan bidra litt til vektreduksjon, og det er liten fare for at blodsukkeret blir for lavt. 

Medikamentet gis som tablett, og det doseres en gang daglig. 

Forrige side Neste side