Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Akarbose

Alfaglukosidasehemmere (akarbose) forsinker nedbrytningen og dermed oppsugingen av karbohydrater i tarmen. Blodsukkerstigningen etter måltidene blir derved mindre. Kan være velegnet ved tidlige former for diabetes hvor hovedproblemet er en økt blodsukkerstigning etter måltidene. Akarbose forsinker muligens utviklingen av type 2-diabetes blant pasienter med nedsatt glukosetoleranse, men har mindre effekt enn sulfonylurea og metformin.

Medikamentet må tas til måltidet for å virke. Preparatet kan gi mageplager, særlig luft i magen. Det kan gi lavt blodsukker.

Forrige side Neste side