Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Temaside om Korona

Glinider

Glinider (repaglinid) er korttidsvirkende, stimulerer bukspyttkjertelen til økt produksjon av insulin. Medikamentet tas før hovedmåltidene. Det kan gi lavt blodsukker. Er ikke godkjent for blåresept, men det kan søkes om refusjon.

Forrige side Neste side