Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Kontroller ved diabetes type 2 er viktig for å unngå akutte og langsiktige komplikasjoner. Kontroll innebærer det du gjør selv, og det legekontoret utfører.

Temaside om Korona

Hvorfor bør diabetes kontrolleres?

Diabetes mellitus type 2 er en tilstand med forhøyet blodglukose (blodsukker) på grunn av at kroppen utvikler motstand mot insulin. Dette gir økt risiko for både akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Kvaliteten på behandlingen er av stor betydning for om komplikasjoner oppstår. Mangelfull, eventuelt slurvete behandling, fører til høyere blodglukose, og dermed økt risiko for komplikasjoner. 

Oppfølging med regelmessige kontroller er derfor helt nødvendig for pasienter med diabetes. Man skiller mellom egenkontroll og kontroller ved legekontoret.

Neste side