Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Kontroller ved diabetes type 2 er viktig for å unngå akutte og langsiktige komplikasjoner. Kontroll innebærer det du gjør selv, og det legekontoret utfører.

Hvorfor bør diabetes kontrolleres?

Diabetes mellitus type 2 er en tilstand med forhøyet blodglukose (blodsukker) på grunn av at kroppen utvikler motstand mot insulin. Dette gir økt risiko for både akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Kvaliteten på behandlingen er av stor betydning for om komplikasjoner oppstår. Mangelfull, eventuelt slurvete behandling, fører til høyere blodglukose, og dermed økt risiko for komplikasjoner. 

Oppfølging med regelmessige kontroller er derfor helt nødvendig for pasienter med diabetes. Man skiller mellom egenkontroll og kontroller ved legekontoret.

Egenkontroll

Alle pasienter med diabetes type 1 måler blodsukkeret selv, og justerer insulindosen sin etter blodglukosen. Ved diabetes type 2 er daglige målinger ikke like viktig dersom du ikke bruker insulin. De fleste foretrekker imidlertid å måle blodsukkeret selv. Dette gir en trygghet og bidrar til å forebygge ekstra lave eller ekstra høye verdier.

Sammen med en av dem som er ansvarlige for diabeteskontrollen (lege, sykepleier, helsesekretær), bør du jevnlig få sjekket måleteknikken og nøyaktigheten av ditt blodsukkerapparat. 

Pasienter med diabetes bør føre diabetes-dagbok. Behovet for blodsukkermålinger er avhengig av hvor høyt eller ustabilt blodsukkeret er. Vanligvis anbefales minst en måling i uken fastende og en måling to timer etter måltid.

Kontroller på legekontoret

I oppstartsfasen anbefales kontroll hver andre til fjerde uke, inntil blodglukosen er stabil. Dette tar ofte to til tre måneder. Senere bør du møte til kontroll hver tredje til sjette måned, dette avtales i hvert enkelt tilfelle. En opplært medarbeider kan ta ansvar for rutinekontrollene. Disse bør bestå av blodsukker, blodtrykk, vekt, HbA1c (langtidsblodsukker), undersøkelse av føttene og de forhold du som pasient ønsker å ta opp.

En gang i året bør det foretas en såkalt årskontroll. Ved denne undersøkelsen gjøres, i tillegg til analyser av blod- og urinprøve, også en grundig sjekk for å avdekke eventuelle tegn til komplikasjoner. I denne undersøkelsen inngår måling av blodtrykk, undersøkelse av hjerte og lunger, undersøkelse av følelse i huden og blodsirkulasjon i føttene. I blodprøve analyseres langtidsblodsukker (HbA1c), kolesterol, andre fettstoffer, kreatinin (nyrefunksjon) med beregning av nyrenes evne til å filtrere væske (GFR), urinundersøkelse inkludert albumin-utskillelse. Det kan også være aktuelt å ta EKG.

Røykeslutt er svært viktig og blir terpet på ved alle kontroller.

I samråd med legen bør dere diskutere individuelle behandlingsmål for aktivitet, vekt, blodtrykk, fastende blodsukker og kolesterol. Dere bør også bli enige om en behandlingsplan for å nå målene.

Kontroll hos øyelege følger et eget opplegg. Alle med diabetes type 2 anbefales henvisning til øyelege når diagnosen er stilt. Hyppighet av oppfølging deretter avgjøres i samråd med øyelege, og bestemmes blant annet av de funnene som gjøres. 

Hva er HbA1c?

HbA1c er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har glukose bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodglukosen (blodsukkeret) er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for kvaliteten av blodsukkerreguleringen over en periode på flere uker.

Behandlingsmål

Regelmessig mosjon, sunt kosthold og slanking er basisbehandlingen ved diabetes type 2. Dersom blodglukosen ikke blir normal med denne behandlingen, gis medikamenter i tillegg. Målsetningen for de aller fleste med diabetes er å oppnå HbA1c på cirka 53 mmol/mol (7 prosent). Hos unge pasienter prøver man noen ganger å oppnå HbA1c på cirka 48 mmol/mol (6,5 prosent). Hos eldre pasienter med flere samtidige sykdommer, kan et behandlingsmål med HbA1c 53-64 mmol/mol (7-8 prosent) være aktuelt. 

Vil du vite mer?