Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Kontroller ved diabetes type 2 er viktig for å unngå akutte og langsiktige komplikasjoner. Kontroll innebærer det du gjør selv, og det legekontoret utfører.

Egenkontroll

Alle pasienter med diabetes type 1 måler blodsukkeret selv, og justerer insulindosen sin etter blodglukosen. Ved diabetes type 2 er daglige målinger ikke like viktig dersom du ikke bruker insulin. De fleste foretrekker imidlertid å måle blodsukkeret selv. Dette gir en trygghet og bidrar til å forebygge ekstra lave eller ekstra høye verdier.

Sammen med en av dem som er ansvarlige for diabeteskontrollen (lege, sykepleier, helsesekretær), bør du jevnlig få sjekket måleteknikken og nøyaktigheten av ditt blodsukkerapparat. 

Pasienter med diabetes bør føre diabetes-dagbok. Behovet for blodsukkermålinger er avhengig av hvor høyt eller ustabilt blodsukkeret er. Vanligvis anbefales minst en måling i uken fastende og en måling to timer etter måltid.

Forrige side Neste side