Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Kontroller på legekontoret

I oppstartsfasen anbefales kontroll hver andre til fjerde uke, inntil blodglukosen er stabil. Dette tar ofte to til tre måneder. Senere bør du møte til kontroll hver tredje til sjette måned, dette avtales i hvert enkelt tilfelle. En opplært medarbeider kan ta ansvar for rutinekontrollene. Disse bør bestå av blodsukker, blodtrykk, vekt, HbA1c (langtidsblodsukker), undersøkelse av føttene og de forhold du som pasient ønsker å ta opp.

En gang i året bør det foretas en såkalt årskontroll. Ved denne undersøkelsen gjøres, i tillegg til analyser av blod- og urinprøve, også en grundig sjekk for å avdekke eventuelle tegn til komplikasjoner. I denne undersøkelsen inngår måling av blodtrykk, undersøkelse av hjerte og lunger, undersøkelse av følelse i huden og blodsirkulasjon i føttene. I blodprøve analyseres langtidsblodsukker (HbA1c), kolesterol, andre fettstoffer, kreatinin (nyrefunksjon) med beregning av nyrenes evne til å filtrere væske (GFR), urinundersøkelse inkludert albumin-utskillelse. Det kan også være aktuelt å ta EKG.

Røykeslutt er svært viktig og blir terpet på ved alle kontroller.

I samråd med legen bør dere diskutere individuelle behandlingsmål for aktivitet, vekt, blodtrykk, fastende blodsukker og kolesterol. Dere bør også bli enige om en behandlingsplan for å nå målene.

Kontroll hos øyelege følger et eget opplegg. Alle med diabetes type 2 anbefales henvisning til øyelege når diagnosen er stilt. Hyppighet av oppfølging deretter avgjøres i samråd med øyelege, og bestemmes blant annet av de funnene som gjøres. 

Forrige side Neste side