Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Hva er HbA1c?

HbA1c er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har glukose bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodglukosen (blodsukkeret) er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for kvaliteten av blodsukkerreguleringen over en periode på flere uker.

Forrige side Neste side