Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Kurstilbud

Diabetes type 2 er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene. Opplæring av pasienter med diabetes type 2 er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud.

Alle som nylig har fått diagnosen har rett til god opplæring, for eksempel gjennom et startkurs. Fastlegen skal informere pasienten og tilby henvisning til et slikt kurs. Det er et organisert tilbud ved norske sykehus. 

Norsk Helseinformatikk (NHI) har laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset består av et grunnkurs og flere påbyggingskurs. Kursene består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/pasient.

Forrige side Neste side