Informasjon

Kontroller ved diabetes type 2

Kontroller ved diabetes type 2 er viktig for å unngå akutte og langsiktige komplikasjoner. Kontroll innebærer det du gjør selv, og det legekontoret utfører.

Kurstilbud

Diabetes type 2 er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene. Opplæring av pasienter med diabetes type 2 er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud.

Alle som nylig har fått diagnosen har rett til god opplæring, for eksempel gjennom et startkurs. Fastlegen skal informere pasienten og tilby henvisning til et slikt kurs. Dette er et organisert tilbud ved norske sykehus. 

Norsk Helseinformatikk (NHI) har laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del en som tar cirka to timer, og del to som tar cirka ti timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del en gir deg en oversikt over sykdommen. Dette kurset kan tas uten å ta del to.  I del to får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Forrige side Neste side