Informasjon

Høyt blodsukker, hyperglykemi, ved diabetes type 2

Høyt blodsukker, hyperglykemi, skyldes dårlig blodsukkerregulering. Regelmessige målinger av blodsukkeret og eventuelle påfølgende justeringer av insulinnivået er den beste måten å forebygge høyt blodsukker på.

Hva er høyt blodsukker?

Høyt blodsukker (hyperglykemi) kjennetegnes vanligst ved symptomer som tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig sårtilheling, kløe og svie nedentil. Det varierer fra person til person hvilke og hvor mange symptomer man får. Noen får ingen av disse symptomene, andre får alle.

Et høyt blodsukker over lang tid øker risikoen for å utvikle senkomplikasjoner. Et svært forhøyet blodsukker som utvikler seg over noen dager, kan forårsake en akutt, livstruende tilstand hos personer med diabetes type 1. En slik tilstand inntrer imidlertid svært sjelden ved diabetes type 2.

Hvem får høyt blodsukker?

Høyt blodsukker er noe alle personer med diabetes får. Diagnosen baserer seg jo på at en måler forhøyede blodsukkerverdier, eller hyperglykemi. Alvorlig hyperglykemi uten forandringer i blodets surhetsgrad kan forekomme blant eldre pasienter med diabetes type 2 (hyperosmolar hyperglykemi).

Hyperglykemi hos pasienter med diabetes type 1 er langt vanligere og er en alvorlig tilstand (diabetisk ketoacidose).

Årsaker til høyt blodsukker

Dårlig blodsukkerkontroll av en eller annen grunn er årsaken til hyperglykemi. En vanlig utløsende årsak kan være en infeksjon. Under infeksjoner øker insulinbehovet. Pasienter som bruker insulin, skal under en infeksjon øke insulindosen. Hvis det ikke skjer, kan det utvikle seg en hyperglykemi. Slike doseendringer må likevel bare gjøres under nøye kontroll med målinger av blodsukkeret.

Andre årsaker til hyperglykemi kan være annen sykdom og stress kombinert med behandlingssvikt.

Hyperglykemisk diabeteskoma uten syreforandringer

Såkalt hyperglykemisk, hyperosmolært diabeteskoma uten syreforandringer (ketoacidose) ses helst hos pasienter med diabetes type 2 over 70 år. Tilstanden forekommer forholdsvis sjelden. Det er en tilstand som gjerne utvikler seg langsomt med tiltakende slapphet, redusert bevissthet og tegn til uttørring. Utløsende årsak er ofte infeksjon eller annen sykdom som hjerteinfarkt eller hjerneslag, men det kan også skyldes store doser med vanndrivende medisin, kortison og inntak av store mengder sukkerholdige leskedrikker. Blodsukkeret er som regel over 30 mmol/L. Tilstanden er alvorlig og krever sykehusinnleggelse.

Behandling av alvorlig høyt blodsukker

Siden tilstanden er alvorlig, krever den øyeblikkelig legebehandling og innleggelse på sykehus. Viktige ingredienser i behandlingen er tilførsel av store mengder væske og insulin. Tilstanden er imidlertid, som sagt, sjelden hos pasienter med diabetes type 2.

De fleste pasienter med diabetes type 2 opplever kun moderat hyperglykemi, med blodsukkerverdier som sjelden er over 25 mmol/L.

Forebygging av høyt blodsukker

Den beste forebyggingen består i en god og regelmessig blodsukkerkontroll. Ved at du selv måler blodsukkeret regelmessig, har du god kontroll med tilstanden. Skulle du oppleve at blodsukkeret stiger uten at du klarer å få det ned, må du ta kontakt med lege.

 

Vil du vite mer?