Informasjon

Høyt blodsukker, hyperglykemi, ved type 2-diabetes

Årsaken til høyt blodsukker er dårlig blodsukkerregulering. Regelmessige målinger av blodsukkeret er den beste måten å forebygge høyt blodsukker på.

Hopp til innhold

Hva er hyperglykemi?

Hyperglykemi er for høyt blodsukker. De vanligste symptomene er tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig sårtilheling, kløe og svie nedentil. Det varierer fra person til person hvilke og hvor mange symptomer man får. Noen får ingen av disse symptomene, andre får alle.

Et høyt blodsukker over lang tid øker risikoen for å utvikle senkomplikasjoner. Et svært forhøyet blodsukker som utvikler seg over noen dager, kan forårsake en akutt, livstruende tilstand hos personer med type 1-diabetes. En slik tilstand inntrer imidlertid svært sjelden ved type 2-diabetes.

Hvem får hyperglykemi?

Høyt blodsukker er noe alle personer med diabetes får. Diagnosen baserer seg jo på at en måler forhøyede blodsukkerverdier, eller hyperglykemi. Alvorlig hyperglykemi uten forandringer i blodets surhetsgrad kan forekomme blant eldre pasienter med type 2-diabetes (hyperosmolar hyperglykemi).

Hyperglykemi hos pasienter med type 1-diabetes er langt vanligere og er en alvorlig tilstand.

Hva er årsaken til hyperglykemi?

Dårlig blodsukkerkontroll av en eller annen grunn er årsaken til hyperglykemi. En vanlig utløsende årsak kan være en infeksjon. Under infeksjoner øker insulinbehovet. Pasienter som bruker insulin, skal under en infeksjon øke insulindosen. Hvis det ikke skjer, kan det utvikle seg en hyperglykemi. Slike doseendringer må likevel bare gjøres under nøye kontroll med målinger av blodsukkeret.

Andre årsaker til hyperglykemi kan være annen sykdom og stress kombinert med behandlingssvikt.

Hyperglykemisk diabeteskoma uten syreforandringer

Såkalt hyperglykemisk, hyperosmolært diabeteskoma uten syreforandringer (ketoacidose) ses helst hos pasienter med type 2-diabetes over 70 år. Tilstanden forekommer forholdsvis sjelden. Det er en tilstand som gjerne utvikler seg langsomt med tiltakende slapphet, redusert bevissthet og tegn til uttørring. Utløsende årsak er ofte infeksjon eller annen sykdom som hjerteinfarkt eller hjerneslag, men det kan også skyldes store doser med vanndrivende medisin, kortison og inntak av store mengder sukkerholdige leskedrikker. Blodsukkeret er som regel over 30 mmol/L. Tilstanden er alvorlig og krever sykehusinnleggelse.

Hvordan behandles alvorlig hyperglykemi?

Siden tilstanden er alvorlig, krever den øyeblikkelig legebehandling og innleggelse på sykehus. Viktige ingredienser i behandlingen er tilførsel av store mengder væske og insulin. Tilstanden er imidlertid, som sagt, sjelden hos pasienter med type 2-diabetes.

De fleste pasienter med type 2-diabetes opplever kun moderat hyperglykemi, med blodsukkerverdier sjelden over 25 mmol/L.

Forebygging av hyperglykemi

Den beste forebyggingen består i en god og regelmessig blodsukkerkontroll. Ved at du selv måler blodsukkeret regelmessig, har du god kontroll med tilstanden. Skulle du oppleve at blodsukkeret stiger uten at du klarer å få det ned, må du ta kontakt med lege.

Kurstilbud

Type 2-diabetes er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med type 2-diabetes er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har nå laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del 1 som tar ca. 2 timer, og del 2 som tar ca. 10 timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del 1 gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del 2 får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Vil du vite mer?