Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Insulinbehandling kan bli nødvendig ved diabetes type 2. Behandlingen skjer i samråd med legen din. Dosejusteringer er nødvendige, særlig den første tiden.

Temaside om Korona

Hva er insulin?

Insulin er et hormon som har to hovedvirkninger. For det første stimulerer insulin cellene til å ta opp sukker (glukose) fra blodet, og insulin bidrar på den måten til å senke blodsukkeret. I cellen kan sukkeret brukes som "drivstoff" for cellens mange oppgaver, eller det kan lagres gjennom omdanning til glykogen. Den andre hovedvirkningen insulin har, er å påvirke leverens produksjon av glukose. Når blodsukkeret er høyt og mengden insulin i blodet stiger, vil insulin bremse leverens utskilling av glukose. Motsatt når blodsukkeret er lavt og insulinmengden synker, vil leverens frigivelse av glukose øke.

Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen og som skilles ut i blodet. Det har en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Når blodsukkeret stiger, øker utslippet av insulin. Når blodsukkeret synker, minker utslippet av insulin.

Neste side