Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Insulinbehandling kan bli nødvendig ved diabetes type 2. Behandlingen skjer i samråd med legen din. Dosejusteringer er nødvendige, særlig den første tiden.

Hva er insulin?

Insulin er et hormon som har to hovedvirkninger. For det første stimulerer insulin cellene til å ta opp sukker (glukose) fra blodet, og insulin bidrar på den måten til å senke blodsukkeret. I cellen kan sukkeret brukes som "drivstoff" for cellens mange oppgaver, eller det kan lagres gjennom omdanning til glykogen. Den andre hovedvirkningen insulin har, er å påvirke leverens produksjon av glukose. Når blodsukkeret er høyt og mengden insulin i blodet stiger, vil insulin bremse leverens utskilling av glukose. Motsatt når blodsukkeret er lavt og insulinmengden synker, vil leverens frigivelse av glukose øke.

Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen og som skilles ut i blodet. Det har en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Når blodsukkeret stiger, øker utslippet av insulin. Når blodsukkeret synker, minker utslippet av insulin.

Neste side