Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Hvem bruker insulin?

Ved diabetes type 2 brukes insulin når man ikke oppnår behandlingsmålene med kost, mosjon og tabletter. Særlig yngre pasienter med diabetes type 2 vil før eller senere ende opp med insulinbehandling.

God kontroll av blodglukosenivået fjerner symptomer på høyt blodsukker (hyperglykemi), hindrer ukontrollert og farlig blodsukkerstigning og reduserer risikoen for øyeskader, nyreskader og nerveskader. Det mangler fortsatt vitenskapelig dokumentasjon for at god blodsukkerbehandling gir færre hjerte og kar hendelser.

Ulempen med insulinbehandling er risikoen for lavt blodsukker, hypoglykemi. Hvis du setter en for høy dose i forhold til matinntaket ditt, kan blodsukkeret bli lavt. Derfor er det spesielt viktig at du lever et så regelmessig liv som mulig, med faste måltider og rimelig faste matmengder. I tillegg bør du måle blodsukkeret hyppigere enn da du brukte blodsukkersenkende tabletter, antidiabetika.

Animasjon av insulinbehandling
Forrige side Neste side