Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Insulinbehandling skjer i nært samarbeid med legen din

Alle justeringer av insulindosen må skje i nær dialog med legen din. Anbefalingene i denne artikkelen er generelle. Det kan være forhold hos deg som gjør at disse anbefalingene ikke har gyldighet for deg. Avklar det med legen din.

Forrige side Neste side