Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Dersom du bruker det blodsukkersenkende legemidlet metformin, vil legen som regel anbefale at du fortsetter med disse tablettene samtidig som du starter opp med insulin. Dersom du bruker et annet blodsukkersenkende middel enn metformin, vil du bli bedt om å stanse tablettbehandlingen når du begynner med insulin.

Som regel startes det med en lav kveldsdose (10-14 IE, internasjonale enheter) med middels langsomtvirkende insulin (NPH-insulin). Du må måle fastende blodsukker hver morgen den første tiden. I samråd med legen din må dere bli enige om hvordan justeringen av dosen skal foregå. Vanlige råd om doseendringer av insulin er følgende:

Dersom fastende glukose tre dager etter hverandre er:

 • Høyere enn 10 mmol/L
  • Øk kveldsdosen med 6 IE
 • 8-10 mmol/L
  • Øk kveldsdosen med 4 IE
 • 6-8 mmol/L
  • Øk kveldsdosen med 2 IE
 • 4,5-6 mmol/L
  • Fortsett med samme dose
 • Lavere enn 4,5 mmol/L eller nattlig føling
  • Reduser kveldsdosen med 2 IE

Dersom kveldsdosen er høyere enn 60 IE, bør du sammen med legen vurdere å starte med en morgendose. Det blir nå mer vanlig å gi en til to doser ferdig blanding av hurtigvirkende og middels langtidsvirkende insulin til måltid (frokost og mellom klokken 18-21) for å forhindre blodsukkerstigning etter matinntak. Dosen(e) økes og justeres i forhold til dine målinger av blodsukkeret. Det fastende blodsukkeret bør ligge mellom fem og seks (mellom seks og ni hos pasienter over 80 år) mmol/L. Dersom blodsukkeret utover dagen er for høyt, økes morgendosen på samme måte. Ofte må insulindosene reduseres noe når blodsukkeret er normalisert.

Etter en tid må du og legen din sammen vurdere om behandlingsmålet er nådd. Er allmenntilstanden blitt bedre? Er behandlingsmålet for langtidsblodsukkeret HbA1c oppnådd? Hos noen vil det være nødvendig med tillegg av hurtigvirkende insulin, vanligvis før frokost og før middag. Noen pasienter med diabetes type 2 kan benytte mangeinjeksjons-behandling med hurtigvirkende insulin før alle måltider og middels langsomtvirkende før sengetid.

Mange får vektøkning når de begynner med insulin. Det er en av grunnene til at legen din kan være tilbakeholden med å sette deg på insulin. Vektøkning er ugunstig for helsen din. Det øker risikoen for fremtidige komplikasjoner.

Forrige side Neste side