Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Temaside om Korona

Intensivert insulinbehandling

Dersom kveldsdosen med insulin fører til for høye glukoseverdier i løpet dagen, kan behandlingen intensiveres med en morgendose med middels til langtidsvirkende insulin (NPH-insulin). Kontrollmål glukosen før middag. Ved behov for justering av insulindosen følger du anbefalingene ovenfor.

Dersom 2-doseregime gir for høye verdier etter middag og om kvelden, kan du supplere med hurtigvirkende insulin før middag (3-doseregime). Start med 4 IE før middag. Øk dosen inntil blodglukose to timer etter måltid er lavere enn 10 mmol/l.

Mangeinjeksjonsbehandling er vanlig ved diabetes type 1, og brukes hos noen med diabetes type 2. Du tar da to doser med middels/langtidsvirkende insulin og hurtigvirkende insulin til hvert måltid.

Forrige side Neste side