Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Kurstilbud

Diabetes type 2 er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med diabetes type 2 er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del en som tar cirka en time, og del to som tar cirka fire timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del en gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del to får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no.

Forrige side Neste side