Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Nedsatt glukosetoleranse, også betegnet insulinresistens, er et mellomstadium i utviklingen av diabetes type 2. Med økt fysisk aktivitet og omlegging til et sunnere kosthold, kan en forhindre at diabetes oppstår.

Forekomst av nedsatt glukosetoleranse

Forekomsten av nedsatt glukosetoleranse ser ut til å være stadig økende i befolkningen2. I en dansk undersøkelse ble det funnet nedsatt glukosetoleranse hos 15 prosent av alle 55-åringer. Vi vet også at forekomsten av diabetes type 2 er blitt tredoblet de siste 20 årene, i takt med økende forekomst av overvekt og lav fysisk aktivitet. Dette er også antatt å være de viktigste årsakene til nedsatt glukosetoleranse.

Forrige side Neste side