Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Forekomst av nedsatt glukosetoleranse

Forekomsten av nedsatt glukosetoleranse ser ut til å være stadig økende i befolkningen2. I en dansk undersøkelse ble det funnet nedsatt glukosetoleranse hos 15 prosent av alle 55-åringer. Vi vet også at forekomsten av diabetes type 2 er blitt tredoblet de siste 20 årene, i takt med økende forekomst av overvekt og lav fysisk aktivitet. Dette er også antatt å være de viktigste årsakene til nedsatt glukosetoleranse.

Forrige side Neste side