Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Temaside om Korona

Oppfølging

Siden nedsatt gukosetoleranse medfører økt risiko for å utvikle diabetes, er det vanlig å anbefale at fastende blodsukker blir målt cirka en gang hvert år. Dersom en får plager som kan gi mistanke om diabetes: unormal tørste, uvanlig mye vannlatning, vekttap, uopplagthet - bør en ikke vente lenge med å sjekke blodsukker.

Kilder

Referanser

  1. Bartnik M, Ryden L, Ferrari R et al. The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe: the Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004; 25: 1880-90. PubMed
  2. Stene L, Midthjell K, Jenum A et al. Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925-8. PubMed
  3. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson J, Valle T et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001; 344: 1343-50. PubMed
  4. Hu F, Manson J, Stampfer M, Colditz G, Liu S, Solomon C et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes . N Engl J Med 2001; 345: 790-7. PubMed
  5. Birkeland KI. Kan diabetes forebygges? . Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 155. PubMed
Forrige side