Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Oppfølging

Siden nedsatt gukosetoleranse medfører økt risiko for å utvikle diabetes, er det vanlig å anbefale at fastende blodsukker blir målt cirka en gang hvert år. Dersom en får plager som kan gi mistanke om diabetes: unormal tørste, uvanlig mye vannlatning, vekttap, uopplagthet - bør en ikke vente lenge med å sjekke blodsukker.

Kilder

Referanser

  1. Bartnik M, Ryden L, Ferrari R et al. The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe: the Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004; 25: 1880-90. PubMed
  2. Stene L, Midthjell K, Jenum A et al. Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925-8. PubMed
  3. Pippitt K, Li M, Gurgle HE. Diabetes Mellitus: Screening and Diagnosis published correction appears in Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):533. Am Fam Physician. 2016;93(2):103-109. PMID: 26926406 PubMed
  4. Hu F, Manson J, Stampfer M, Colditz G, Liu S, Solomon C et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes . N Engl J Med 2001; 345: 790-7. PubMed
  5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Insulin Resistance & Prediabetes. Site visited 19 July, 2021. www.niddk.nih.gov
Forrige side