Nyhetsartikkel

Til brukere av SGLT2-hemmer

SGLT2-hemmere er medisiner som brukes ved diabetes type 2, kronisk nyresykdom og hjertesvikt .

SGLT2-hemmere er en gruppe medikamenter som brukes av personer med diabetes type 2, nyresykdom eller hjertesvikt.

De ble først utviklet for å senke blodsukkeret hos personer med diabetes type 2. Studier har vist at de også er nyttige for å forebygge og bremse utvikling av nyresvikt hos personer med kronisk nyresykdom. De bedrer også hjertefunksjonen og overlevelse hos personer med hjertesvikt, og anbefales derfor nå også i behandlingen av hjertesvikt. 

I Norge finnes det fire ulike SGLT2-hemmere tilgjengelig (mai 2023): Forxiga, Invokana, Jardiance, Steglatro.

De inngår også i noen kombinasjonspreparater: Xigduo, Glyxambi, Synjardy, Qtern, Steglujan. 

Bivirkninger ved SGLT2-hemmere

SGLT2-hemmere reduserer blodsukkeret ved å øke utskillelsen av glukose (sukker) gjennom nyrene. Det skilles med andre ord ut mer glukose i urinen. Mer glukose i urinen kan øke risikoen for urinveisinfeksjon, og det øker risikoen for soppinfeksjon i huden i underlivet. Dette er imidlertid tilstander som i de aller fleste tilfeller er enkle å helbrede. 

Bruk av SGLT2-hemmer øker også risikoen for en farlig komplikasjon som heter diabetisk ketoacidose - forkortet DKA. DKA er en tilstand hvor det hoper seg opp ketoner i blodet fordi insulinmengden i kroppen ikke er stor nok. Ketoner er syrer som fører til unormal økt surhetsgrad i blodet (lav pH) - noe som kan være livstruende dersom det ikke oppdages og behandles. I sykehus bekreftes diagnosen ved påvisning av lav pH og økt mengde ketoner i urinen eller blodet, og som regel kraftig forhøyet blodsukker.

Hos brukere av SGLT2-hemmer kan man også se denne tilstanden uten at blodsukker er forhøyet!  

Hva er tegn på DKA

Diabetisk ketoacidose utvikles oftest langsomt, over timer til dager.

De typiske symptomene er kvalme, oppkast og magesmerter. I tillegg ofte tørste og økt vannlatning. Dette fører ofte til svekket allmenntilstand, hurtig og dyp pusting, uttørring, og etter hvert til svekket bevissthet. 

Er det mistanke om diabetisk ketoacidose er det viktig med umiddelbar undersøkelse, og tilstanden må behandles i sykehus! 

Hvordan forebygge utvikling av DKA

Det viktigste tiltaket for å unngå DKA er å ta pause i bruken av SGLT2-hemmer i situasjoner hvor risikoen for å utvikle ketoacidose er økt - det vil først og fremst si situasjoner hvor kroppen er i stress og behovet for insulin er økt. 

Ta derfor pause i følgende situasjoner

 • Akutt sykdom med feber og redusert allmenntilstand
  • For eksempel infeksjon i tarmer, luftveier, lunger eller urinveier 
 • Ved uttørring - på grunn av diaré eller manglende væskeinntak 
 • Ved innleggelse i sykehus
 • Før planlagt kirurgisk inngrep (slutt 3 dager før inngrepet, hvis du ikke har fått annen beskjed fra sykehuset)
 • Ved faste - frivillig eller ufrivillig
 • Ved akutt hjerte- og karsykdom
 • Ved symptomer på ketoacidose (DKA)
  • Magesmerter, kvalme, oppkast

Hvor lang pause er nødvendig?

Dersom du har tatt pause for å forebygge utvikling av DKA kan du starte med medikamentet når sykdommen er helt over - det vil si ved feberfrihet sammen med normalt inntak av mat og drikke, og formen igjen kjennes normal. 

Etter innleggelser i sykehus gjelder samme regel - når formen er god og inntaket av mat og drikke er normalt kan man starte på ny. 

Dersom du har vært innlagt og behandlet for DKA er anbefalingen nå at man ikke skal starte på ny med SGLT2-hemmer. Både ved diabetes type 2 og ved hjertesvikt finnes det andre medisiner som kan benyttes i den situasjonen.