Informasjon

Type 2-diabetes og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan forbedre blodsukkerkontrollen og dermed bidra til å forebygge eller bremse utviklingen av senkomplikasjoner som er forbundet med type 2-diabetes.

Komplikasjoner til type 2-diabetes forringer livskvaliteten og kan føre til tidligere død. Sunn kost og regelmessig mosjon kan motvirke dette. Fysisk aktivitet anses således for å være en viktig del av behandlingen til pasienter med type 2-diabetes.

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig?

Blant personer som er i ferd med å få diabetes, reduserer regelmessig fysisk aktivitet risikoen for å utvikle diabetes type 2 betydelig. De personer som har størst risiko for å utvikle diabetes type 2, ser ut til å ha best effekt av regelmessig fysisk aktivitet.

Blant pasienter med etablert diabetes type 2 virker fysisk aktivitet gunstig ikke bare på blodsukkeret, men også på andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, høye fettstoffer, overvekt og blodproppdannelse. Særlig personer med nylig oppdaget diabetes type 2 synes å ha stor effekt av fysisk trening eller mosjon.

Siden diabetes type 2 disponerer for hjertekarsykdom - særlig hjerteinfarkt og hjerneslag - vil regelmessig fysisk aktivitet minske risikoen for slike komplikasjoner.

Hvordan påvirker fysisk aktivitet type 2-diabetes?

Ved type 2-diabetes virker insulinhormonet dårligere enn hos en person uten diabetes. Kroppens følsomhet for insulin er svekket (insulinresistens). Fysisk aktivitet er den mest effektive metoden til å øke insulinets følsomhet. Mosjon gjør at mere av kroppens glukose (sukker) forbrukes, og blodsukkeret går ned.

Effekten på insulinfølsomheten av en mosjonsøkt, for eksempel en rask spasertur eller sykling i 30 til 40 minutter, vedvarer i opptil to døgn. Helst bør du mosjonere daglig eller de fleste dagene i uken. Om du trener litt hardere eller litt lengre, gjør treningen enda mer nytte. Om flere muskelgrupper anvendes, øker treningseffekten. Stavgang gir for eksempel bedre effekt enn en vanlig promenade. Du velger den mosjonsformen som passer deg best.

Hvor fysisk aktiv bør du være?

Alle bør vi være fysisk aktive, også personer med diabetes. Den generelle anbefalingen er at vi daglig er moderat fysisk aktive i minst 30 minutter. Vi behøver imidlertid ikke å være fysisk aktive i 30 minutter sammenhengende. Det er summen av vår fysiske aktivitet som i løpet av dagen bør overstige 30 minutter. Dette er vist å gjelde også ved diabetes.

En dansk undersøkelse viste faktisk at fysisk aktivitet i 3 x 10 minutter ga bedre resultater enn 1 x 30 minutter daglig. Intensiteten av treningen i denne undersøkelsen ble beskrevet som moderat til hard. Blodsukkeret gikk mer ned, og kondisjonen ble noe bedre med 3 x 10 minutter sammenlignet med 1 x 30 minutter.

Vil du vite mer?