Informasjon

Diabetes type 2

Temaside om Korona

Blodsukker ved diabetes type 2

Dersom du har fått konstatert at du har diabetes, bør du anskaffe deg et apparat til å måle blodsukkeret og lære deg å måle det. I tillegg blir blodsukkeret sjekket ved regelmessige kontroller hos fastlegen.

Anbefalte blodsukkerverdier:

  • Fastende blodsukker bør vanligvis ligge mellom 5 og 6 (mmol/L)
  • Blodsukker ellers i døgnet bør være 4,5-10 (mmol/L)

Behandlingsmålet for de fleste pasienter vil være HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 prosent). Hos yngre og hos pasienter med nyoppdaget diabetes kan behandlingsmålet settes noe lavere til HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 prosent). Hos eldre og svekkede pasienter kan man akseptere høyere verdier og blodsukker på 12-14 mmol/mol.

Forrige side Neste side