Informasjon

Diabetes type 2

Temaside om Korona

Prognose ved diabetes type 2

Kostbehandling og vektreduksjon kan hos mange være tilstrekkelig behandling. Hos de fleste forverres imidlertid tilstanden over tid, og mange må etter hvert bruke antidiabetiske medikamenter, eventuelt også insulin. God behandling minsker risikoen både for akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Risikoen for hjerte- og karsykdom er økt to til fire ganger i forhold til normalbefolkningen. Diabetes som oppstår etter 70 års alderen, påvirker i liten grad livslengden.

Forrige side Neste side