Informasjon

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel på insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunnlivsstil, men også arv kan spille en rolle.

Prognose ved diabetes type 2

Kostbehandling og vektreduksjon kan hos mange være tilstrekkelig behandling. Hos de fleste forverres imidlertid tilstanden over tid, og mange må etter hvert bruke antidiabetiske medikamenter, eventuelt også insulin. God behandling minsker risikoen både for akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Risikoen for hjertekarsykdom er økt to til fire ganger i forhold til normalbefolkningen. Diabetes som oppstår etter 70 års alderen, påvirker i liten grad livslengden.

Forrige side Neste side