Informasjon

Diabetes type 2

Temaside om Korona

Oppfølging av diabetes type 2

En systematisk oppfølging er viktig og bør bestå av egenkontroll og regelmessige kontroller på legekontoret. Egenkontrollen innebærer for de fleste å måle blodsukkeret selv. Det kan være fornuftig å føre måleresultatene i en dagbok. Minst en gang i uken bør du måle blodsukkeret - fastende og to timer etter måltid. Det er viktig at du måler på samme tid i forhold til måltid, slik at måleresultatene er sammenlignbare.

Kontroller på legekontoret foregår vanligvis hver sjette måned når tilstanden er stabil. Ved årskontroll gjennomføres ekstra grundig kontroll av blod- og urinprøver, hjerte-kar status og undersøkelse av hud. 

Forrige side Neste side