Informasjon

Diabetes type 2

Temaside om Korona

Kurstilbud

Diabetes type 2 er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene. Opplæring av pasienter med diabetes type 2 er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Imidlertid tilbyr de fleste sykehus opplæring av pasienter med type 2-diabetes.

Norsk Helseinformatikk (NHI) har laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset består av en grunnmodul og flere utdypende moduler. Grunnmodulen gir deg en oversikt over sykdommen.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/pasient.

Forrige side Neste side