Informasjon

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel på insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunnlivsstil, men også arv kan spille en rolle.

Kurstilbud

Diabetes type 2 er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene. Opplæring av pasienter med diabetes type 2 er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del en som tar cirka to timer, og del to som tar cirka ti timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del en gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del to får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/pasient.

Forrige side Neste side