Informasjon

Hypokalemi

Hypokalemi er en tilstand med lavt kaliumnivå i blodet. Hyppigst ses tilstanden blant pasienter som bruker store doser med vanndrivende midler.

Hva er hypokalemi?

Kalium regnes sammen med natrium og klor som de vanligste elektrolyttene i blodet og kroppen vår. Hypokalemi betyr at det er et for lavt nivå av kalium i blodet, nærmere bestemt når kaliumnivået i blodet er under 3,5 mmol/L. Ved moderat hypokalemi er kalium mellom 2,5 og 3,5 mmol/L. Alvorlig hypokalemi foreligger når kalium er lavere enn 2,5 mmol/L.

Hypokalemi er ingen uvanlig elektrolyttforstyrrelse.

Årsaker

En rekke tilstander kan føre til hypokalemi. Disse kan inndeles i følgende hovedgrupper:

  • Økt tap av kalium. Oftest som følge av tap gjennom nyrene, men også ved langvarig oppkast og diaré og bruk av vanndrivende medisiner.
  • Kalium forsvinner inn i cellene, f.eks. ved alkalose, ved bruk av insulin og beta2-agonister.
  • Nedsatt kaliuminntak er sjelden en årsak til hypokalemi i den vestlige verden.

Siden kalium kvantitativt sett er det viktigste ionet for å bestemme hvilemembranpotensialet (den elektriske spenningen i cellemembraner), vil hypokalemi virke inn på cellers evne til å reagere på elektriske signaler (eksitabilitet) og slik kunne påvirke funksjonen til hjerte, kar og nevromuskulære systemer. Hypokalemi vil gi et mer negativt hvilemembranpotensiale og dermed gjøre celler mindre eksitable. Dette gir seg spesielt utslag i muskulaturen.

Diagnosen

Diagnosen hypokalemi stilles ved å måle mengden kalium i blodet. Symptomer på hypokalemi er som regel vage: Pasientene kan klage over slapphet/uopplagthet, muskelsmerter og muskelsvakhet i bena. Noen ganger kan glatt muskulatur i fordøyelseskanalen være involvert, og pasientene kan presentere magesmerter. Kramper kan forekomme.

Ved kroppsundersøkelsen er det som regel lite å finne. EKG kan vise tydelige forandringer som skyldes det lave kalium-nivået.

Behandling

Målet er å normalisere kaliumnivået. Pasienter uten symptomer som bruker vanndrivende midler (tiazider) og har kalium mellom 3,0 og 3,5, trenger vanligvis ikke behandling. Ellers innrettes hovedbehandlingen mot å korrigere den underliggende sykdommen eller forstyrrelsen. Når den korrigeres, vil vanligvis kaliumnivået normaliseres av seg selv.

Personer som er i risiko for å utvikle lavt kalium, blir ofte tilrådet å bruke kaliumtilskudd, enten i tablettform eller ved et kaliumrikt kosthold. Matvarer som inneholder mye kalium, er bl.a. banan, annen frukt, rå grønnsaker, juice og kokevannet fra kjøtt, fisk og grønnsaker.

Komplikasjoner

Alvorlig hypokalemi kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Særlig pasienter som bruker digitalismedisin (brukes lite i våre dager), kan utvikle en kombinasjon av digitalisforgiftning og lavt kalium, som er potensielt alvorlig. Hypokalemi er den vanligste utløsende årsak til digitalisforgiftning hos hjertesviktpasienter siden disse pasientene ofte blir behandlet med store mengder vanndrivende midler (diuretika).

Oppfølging

Pasienter som er i risiko for å utvikle hypokalemi, bør jevnlig få kontrollert kaliumnivået sitt. Det gjelder særlig de som bruker vanndrivende midler i høye doser og som trenger kaliumtilskudd.

Vil du vite mer?