Informasjon, tilstand

Lipødem

Lipødem er en tilstand med sykelig fettansamling i sete, lår og legger, eventuelt armer. Ofte smertefullt, og bedres ikke ved slanking. Årsaken er ukjent.

Hva er lipødem ?

Lipødem er en tilstand med unormal ansamling av fett under huden på legger og lår, eventuelt også armer. Det er et kriterium at fettansamlingen ikke står i forhold til fettfordeling ellers på kroppen. Det typiske bildet er altså en betydelig fedme samlet i begge lår og legger, og eventuelt hofte og sete-parti, men med en normal, eller i alle fall langt slankere overkropp. 

Forekomst

Det mangler en klar definisjon av hva som er sykelig og hva som er normalt, og antallet som har dette problemet vil variere med hvor denne grensen settes. Noen mener at denne tilstanden er ganske vanlig og ikke blir oppdaget fordi symptomene tolkes som vanlig fedme. 

Årsaker

Årsaken til denne unormale fettfordelingen på kroppen er ikke kjent. Hos noen er det flere tilfeller i samme familie, og arvelige faktorer er sannsynlig. Det er også sannsynlig at kvinnelige kjønnshormoner kan ha en betydning, fordi sykdommen nærmest utelukkende ses hos kvinner etter pubertet. Hos noen starter plagene i forbindelse med eller etter et svangerskap. 

Symptomer og tegn

Sykdommen starter langsomt og nærmest umerkelig med at man gradvis blir fyldigere i legger og lår. De første forandringene ses ofte rundt og bak anklene, men etter hvert omfattes hele benet. Det er imidlertid karakteristisk at forandringene ikke omfatter selve fotryggen. Fettfordelingen får fasong som en haremsbukse med strikk rundt anklene. Tilsvarende kan også forekomme i armene, men langt sjeldnere.  

De første årene er huden helt normal, og det er ingen væskeansamling i bena. Tykkelsen avtar ikke når man ligger med bena høyt, slik som ved væskeansamling i bena. Fettet forsvinner heller ikke ved slanking. 

Dersom symptomene får utvikle seg og fettmengden øker, kan dette ødelegge eller forstyrre både lymfedrenasje og blodomløp. Økt ansamling av lymfe eller blodvæske vil ytterligere øke omfanget av ekstremitetene. 

De fleste med lipødem plages med smerter og ømhet i lår og legger. I tillegg oppleves naturlig nok tyngdefølelse og ubehag. Tilstanden kan også være kosmetisk svært sjenerende, og psykisk belastende. Mange rapporterer betydelig redusert livskvalitet. 

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved samtale og undersøkelse av kroppen. Det er ikke nødvendig med blodprøver eller bilde-utredning. Dersom det er tvil om diagnosen kan den i de fleste tilfeller bekreftes ved ultralydundersøkelse. 

Behandling

Det finnes ingen behandling som kan fjerne årsakene og helbrede tilstanden. Behandlingen sikter derfor mot å stanse utvikling av sykdommen, og redusere eventuelle plager. Det er sannsynlig at utviklingen stanser, eller i alle fall bremses, dersom man klarer å forbruke mer kalorier enn man spiser. Det betyr at det sentrale elementet er å øke forbrenningen gjennom fysisk aktivitet, og bremse kaloriinntaket gjennom kostomlegging. 

Dersom tilstanden kompliseres av lymfeødem, kan såkalt manuell lymfedrenasje være aktuelt og lindrende - dette gjennomføres hos spesialutdanna fysioterapeuter. Noen kan ha nytte og lindring av støttebandasjer, selv om dette er krevende å bruke. 

Fettsuging brukes noen steder ved denne tilstanden, blant annet i USA og England. Nye fettsugingsteknikker med mer skånsomme metoder enn det som først ble brukt, har vist seg å kunne gi positive resultater. Men det mangler god forskning som viser at dette er nyttig, og spesielt er man usikker på varigheten av effekten. I alle fall er det sannsynlig at man raskt vil få tilbakefall dersom man ikke klarer å unngå vektøkning - for det typiske her er at alt legger seg på beina. 

Forløp og prognose

Det er umulig å si nøyaktig hvordan denne sykdommen vil utvikle seg hos den enkelte. Dersom en klarer å unngå vektøkning, vil en også bremse utviklingen av lipødemet, og forebygge komplikasjoner som smerte eller sår i huden.