Informasjon

Metabolsk acidose

Metabolsk acidose er en forstyrrelse i kroppens syrebase-balanse med overskudd av syre. Tilstanden skyldes annen underliggende sykdom.

Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos personer med diabetes, personer med nyresvikt, eller ved akuttsituasjoner som sjokk, forgiftninger og alvorlige infeksjoner.

Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali), økt produksjon av syrer i kroppen og/eller redusert evne til å eliminere syre, er vesentlige årsaker til denne forstyrrelsen. Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på omtrent 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose.

Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.

Årsaker

Metabolsk acidose kan skyldes økt produksjon av syrer i kroppen. Dårlig blodomløp i kroppsvev, hjertestans og høyt blodsukker hos personer med diabetes kan være skyld i dette (ketoacidose).

Surhetsnivået i kroppen er en balanse mellom produksjon av sure stoffer (syrer) og stoffer med motsatte egenskaper (baser). Ved diaré for eksempel, kan kroppen skille ut for mye basiske stoffer, noe som gir en overvekt av syrer. Resultatet blir et for surt miljø i kroppen, en acidose.

For mye alkohol i kroppen kan også forårsake metabolsk acidose. Det samme gjelder inntak av visse legemidler - særlig om de blir tatt i for høye doser.

Nyresvikt kan føre til at syrer som normalt ville blitt utskilt med urinen, hoper seg opp i kroppen, noe som igjen fører til et for surt miljø.

Symptomer og tegn

Som regel ligger alvorlig sykdom til grunn for denne komplikasjonen, og sykdomsbildet vil vanligvis være preget av hovedsykdommen. Milde acidoser trenger derimot ikke gi symptomer i det hele tatt. Vage symptomer som kvalme og oppkast kan være tidlige tegn på en metabolsk acidose.

For dårlig blodsirkulasjon i kroppen og såkalt "Kussmaul respirasjon" kan være tegn på et for surt miljø i kroppen. Kussmaul respirasjon kjennetegnes ved en langsom, unormalt dyp innpusting, etterfulgt av en kort og hurtig utpusting. Kroppen prøver gjennom denne måten å puste på å korrigere acidosen ved å lufte ut mer karbondioksid, noe som betegnes som en kompensering.

Alvorlig acidose kan forårsake sjokk gjennom at tilstanden forårsaker dårlige betingelser for hjertets pumpefunksjon. Dette vil skape en vond sirkel hvor det sure miljøet svekker hjertet, som pumper dårligere, som svekker sirkulasjonen, som øker acidosen etc. Det haster derfor med å få rettet opp en eventuell metabolsk acidose.

Diagnostikk

Påvisning av tilstanden gjøres som regel ved hjelp av en blodprøve (blodgassanalyse). En slik prøve må tas fra en pulsåre (i motsetning til vanlige blodprøver som tas fra vener) - som regel i håndleddet. Eventuelt ubehag av undersøkelsen er omtrent som ved en vanlig blodprøve, men etter at nålen er fjernet må man klemme over innstikkstedet i minst fem minutter. Dette er for å hindre en underhudsblødning siden det er høyere trykk i en pulsåre enn i en vene.

Det er viktig å få avklart den bakenforliggende årsaken til den metabolske acidosen. I jakten på årsaken vil det være behov for å ta en rekke andre blodprøver, urinprøver og eventuelt andre undersøkelser.

Behandling

Akutt metabolsk acidose er en alvorlig tilstand som krever sykehusbehandling. På sykehus kan acidosen behandles enten med medisiner gitt rett i blodet eller via tabletter. Det vil ofte uansett være behov for intravenøs væskebehandling ved en akutt metabolsk acidose.

Kronisk metabolsk acidose utvikles for eksempel i forbindelse med kronisk nyresvikt over tid. Denne formen for acidose behandles vanligvis utenfor sykehuset med både medikamenter og diett. Inntak av proteiner må begrenses, mens frukt og grønt kan du spise mer av.

Dialyse og maskinell rensing av pasientens blod utenfor kroppen kan være aktuelt, for å eliminere både syrer, medikamenter, giftstoffer og metabolske avfallsstoffer. 

Prognose

Metabolsk acidose er en tilstand som er utløst av en underliggende tilstand. Alvorlighetsgraden til grunnsykdommen vil som regel bestemme hvilken behandling og hvordan det vil gå med pasienten.

Akutt metabolsk acidose kan være en alvorlig tilstand som av og til kan disponere for hjertesvikt med vann på lungene og pustebesvær. Uten behandling kan tilstanden utvikle seg til bevisstløshet, koma og død.

Ved kronisk metabolsk acidose avhenger prognosen av både sykdomsstadiet, medikamentell og ikke-medikamentell behandling, samt etterlevelse av behandlingen. 

Vil du vite mer?