Informasjon

Mulige komplikasjoner til gastrisk bypass

Komplikasjoner er ikke uvanlige etter gastrisk bypass operasjon. Det kan dreie seg om alt fra bagatellmessige til alvorlige problemer.

Hopp til innhold

De største risikoene med gastrisk bypass dietten skyldes at du ikke følger kostrådene godt nok. Hvis du spiser for mye, eller du spiser mat som du ikke bør spise, så øker risikoen for komplikasjoner.

Den første tiden etter operasjonen

Den første tiden etter operasjonen kan det oppstå komplikasjoner som er av en "teknisk" art. Komplikasjoner som skyldes selve inngrepet. Ta kontakt med fastlegen din eller sykehuset som utførte operasjonen, dersom du får noen av følgende symptomer:

 • Vedvarende kvalme og brekninger
 • Vedvarende feber
 • Frysninger
 • Blødninger
 • Gjentatte svarte, løse, illeluktende avføringer. (Lyse løse avføringer kan bety at du spiser for mye fet mat.)
 • Plutselige magesmerter i forbindelse med brekninger
 • Følelse av at du kan spise store mengder mat uten å kjenne deg mett
 • Vektøkning
 • Vedvarende hoste eller pustebesvær

Ved kvalme, brekninger, fordøyelsesbesvær

Ved kvalme, brekninger eller fordøyelsesbesvær etter at du har spist, skal du stille deg selv følgende spørsmål og forsøke å se om du gjør noe feil i forhold til dine nye matvaner:

 • Har jeg spist for fort?
 • Har jeg tygget maten ordentlig?
 • Har jeg spist for mye eller var tyggene for store?
 • Drakk jeg da jeg spiste?
 • Drakk jeg for tidlig etter at jeg hadde spist?
 • La jeg meg ned for raskt etter at jeg hadde spist?

Drikk ikke om du føler deg kvalm. I slike tilfeller kan mer væske bare forsterke følelsen av at du vil kaste opp. Bare vent til følelsen går over.

Mat kan bli stående og blokkere åpningen til den lille magesekken selv om du følger dietten nøye. Symptomer og tegn på blokkering er vedvarende kvalme, brekninger og magesmerter. Hvis slike symptomer vedvarer mer enn to dager, bør du kontakte lege. Se også nedenfor.

Dumping

Etter en gastrisk bypass-operasjon kommer maten umiddelbart ned i tarmen. Dersom man spiser mat med høyt sukkerinnhold, vil blodsukkeret stige raskt. Kroppen reagerer på dette med økt insulinfrigjøring som igjen gir et raskt blodsukkerfall. Dette kan gi symptomer som slapphet, uvelhetsfølelse og kvalme

Søt mat som søtsaker, sjokolade, karameller, leskedrikker, is, fruktjuice, milkshake etc. passerer raskt ned til tynntarmen. Dette kan forårsake dumpingsyndrom. Symptomene er:

 • Kvalme
 • Slapphet og uvellhet
 • Diaré
 • Søvnighet
 • Svetting
 • Økt hjertefrekvens
 • Svimmelhet

I noen tilfeller kan du bli så svak at du må legge deg ned til symptomene går over. Du kan forebygge slike symptomer gjennom å unngå sukker. Spør om råd om hvilke kunstige søtningsmiddel du kan bruke i stedet.

Dehydrering

Fordi du ikke skal drikke til måltidene, så er det noen personer som blir dehydrert - som får i seg for lite væske. Du kan forhindre dette ved å smådrikke gjennom dagen totalt ca. 1,5-2,0 liter med vann eller andre lavkaloridrikker.

Jernmangel hos kvinner

Rundt 20-30% av kvinner som har menstruasjonsblødninger, trenger ekstra inntak av jern regelmessig. Etter operasjonen klarer man ikke å utnytte jern i føden like godt som før, og disse kvinnene må bruke jerntabletter i uken med menstruasjon. Noen pasienter tåler ikke jerntabletter, eller de kan ikke utnytte jern i tablettform i tilstrekkelig grad. Jerntilførsel i en blodåre en til to ganger i året kan da eventuelt være nødvendig. Et viktig tiltak kan være å bruke et prevensjonsmiddel (hormonsprøyte eller hormonspiral) for å redusere menstruasjonsblødningene.

B-12 vitaminmangel

Ca 10% av pasientene får ikke utnyttet B12-vitamin i føden tilstrekkelig, og de har behov for ekstra B-vitamin tilskudd enten i tablett form (Trio-Be, reseptbelagt), eller som sprøyte hver annen måned.

Kalsiummangel

Etter operasjonen får man ikke utnyttet kalsium i maten i samme grad som før. Dette medfører at man må kontrollere kalsiumverdiene ved hjelp av blodprøver. Det anbefales at alle tar et kalsiumtilskudd, spesielt hvis de har problemer med å innta kalsiumrike matvarer som melk og andre meieriprodukter.

Magesår

5-10% av pasientene kan få magesår i den lille magesekkdelen, særlig ved skjøten. Faren er størst i perioden 1-3 måneder etter operasjonen. For å redusere denne faren gis det som regel syrehemmende medisin de første 100 dagene etter operasjonen. Dessuten er det viktig at man ikke overbelaster magen med å spise for mye av gangen, spesielt den første måneden etter operasjonen.

Stans i tarmpassasjen

Om du kjenner at en bit mat setter seg fast noe sted, bør du umiddelbart slutte å spise og forsøke å få i deg litt væske. Om du kjenner at du heller ikke får i deg væske i løpet av de nærmeste timene, bør du kontakte fastlegen eller sykehuset du ble operert på.

Forstoppelse

Mange pasienter opplever en følelse av forstoppelse etter operasjonen. Dette skyldes først og fremst at et minsket matinntak fører til mindre fiberinntak som i sin tur resulterer i sjeldnere avføringer. Det er viktig å drikke rikelig mellom måltidene. Om du behøver tarmregulerende middel, bør disse tas i flytende form og bare i samråd med legen.

Fettdiaré

Ved inntak av fettrik kost, vil mange etter operasjonen få diarè fordi tarmen ikke klarer å absorbere alt fettet.

Brokk

Under 1% av pasientene får arrbrokk etter operasjonen. Når de har blitt slanke, er det enkelt å operere dette.

Gallestein

Når man går raskt ned i vekt, kan dette føre til dannelse av gallestein. Rundt 35% av pasientene har gallesteiner før operasjonen, og noen vil få det etterpå. Vi anser ikke dette som et stort problem. Dersom en pasient som har vært operert, får et gallesteinsanfall, blir hun/han behandlet på samme måte som andre som har gallestein. Hvis man har kjent gallestein med symptomer, fjernes ofte galleblæren samtidig med gastrisk bypass-operasjonen.

Psykiske reaksjoner

Overvekt fører hos mange til nedsatt livskvalitet. Derfor kan vektnedgang gi psykiske problemer som depresjon, og lettere angsttilstander kan bedre seg. Men det kan være en lang vei frem, og det kan bli tunge stunder også etter operasjonen.

Sterk vektreduksjon etter operasjonen kan medføre store endringer både fysisk og psykisk. Følelser og reaksjoner blir ikke alltid som forventet – både egne reaksjoner, fra personer som står en nær og fra helt fremmede. Det er bra å ha en viss stabilitet i livet før operasjonen gjennomføres. Er det noe pasienten strever med, er det viktig å avklare det før inngrepet. Jo bedre psykisk utgangspunkt, jo bedre er mulighetene for et godt resultat.

De fleste opplever tiden etter operasjonen, når de går fort ned i vekt, som meget positiv. Selvbildet bedres, og man får ros fra omgivelsene. Sosial status blir ofte bedre, og pasienten får et nytt liv når det gjelder studier, jobb og privatliv. Dette skjer ofte til tross for eventuelle små komplikasjoner.

Les mer i vår artikkel om fedmekirurgi, ikke alltid så lett å leve med.

Spesielle problemer etter inngrepet

Det er etter operasjonen ikke mulig å gjøre endoskopiske undersøkelser nedenfor operasjonsområdet. Det betyr at man ikke kan inspisere magesekken, øvre del av tynntarmen og galleveiene via endoskop.

Pasienter som går kraftig ned i vekt, vil få overflødig hud som kan være plagsom og kosmetisk skjemmende. Dette kan korrigeres ved plastisk kirurgi, men det anbefales å vente med slike inngrep i ca 2 år (til vekten har stabilisert seg).

Vil du vite mer?

Kilder

 • Johnson & Johnson. Ethicon endo-surgery. Bariatric edge og Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Overvektsklinikken Aleris. Pasientinformasjon om overvektsoperasjonen Gastric Bypass.

Fagmedarbeidere