Informasjon

Mulige komplikasjoner til gastrisk bypass

Komplikasjoner er ikke uvanlige etter gastrisk bypass operasjon. Det kan dreie seg om alt fra bagatellmessige til alvorlige problemer.

Hopp til innhold

De største risikoene med gastrisk bypass dietten skyldes at du ikke følger kostrådene godt nok. Hvis du spiser for mye, eller du spiser mat som du ikke bør spise, så øker risikoen for komplikasjoner.

Den første tiden etter operasjonen

Den første tiden etter operasjonen kan det oppstå komplikasjoner som er av en "teknisk" art. Komplikasjoner som skyldes selve inngrepet. Ta kontakt med fastlegen din eller sykehuset som utførte operasjonen, dersom du får noen av følgende symptomer:

  • Vedvarende kvalme og brekninger
  • Vedvarende feber
  • Frysninger
  • Blødninger
  • Gjentatte svarte, løse, illeluktende avføringer. (Lyse løse avføringer kan bety at du spiser for mye fet mat.)
  • Plutselige magesmerter i forbindelse med brekninger
  • Følelse av at du kan spise store mengder mat uten å kjenne deg mett
  • Vektøkning
  • Vedvarende hoste eller pustebesvær