Informasjon

Gastrisk bypass, oversikt

Gastrisk bypass er den mest benyttede slankeoperasjonen på verdensbasis, og den som gir best vektreduksjon. Operasjonen innebærer at størrelsen på magesekken reduseres drastisk.

Gastrisk bypass er en av de mest benyttede fedmeoperasjonene i Norge, og er den som gir best vektreduksjon. Operasjonen innebærer at størrelsen på magesekken reduseres drastisk. Kirurgen lager en liten lomme på toppen av magesekken og kobler denne sammen med tynntarmen din. Kirurgen syr sammen øvre del av magesekken og skiller den fra resten av magesekken. På denne måten blir "den nye magesekken" langt mindre og vil kunne romme betydelig mindre mat enn før. Maten som før passerte gjennom magesekken og tolvfingertarmen, passerer nå forbi ("bypass") denne delen av fordøyelseskanalen. Maten tømmes i jejunum, øvre del av tynntarmen, noe som begrenser opptaket av kalorier. Selv om maten ikke kommer ned i nedre del av magesekken, beholdes også denne delen, og den fortsetter å produsere magesafter som blander seg med maten i tynntarmen din.

Magenbypass.jpg

Inngrepet utføres med kikkhullskirurgi, og gastrisk bypass har blitt et meget sikkert operativt inngrep når det utføres av erfarne kirurger. Operasjonstiden er kort, narkosetiden er kort og du er raskt på bena igjen etter inngrepet. Selv om det er få komplikasjoner, så innebærer en slik fedmeoperasjon i likhet med all kirurgi en viss risiko for komplikasjoner. Korttidskomplikasjoner oppgis til å ligge mellom to og syv prosent.

Hva er gastrisk bypass?

Animasjon av gastrisk bypass-operasjon

Gastrisk bypass innebærer at det er plass til mindre mat i magesekken og at maten ledes forbi den øvre delen av tarmen slik at mindre næring blir sugd opp fra tarmen (en tilstand som betegnes malabsorpsjon). Magesekken gjøres mindre, den vil ikke romme mer enn cirka 30 ml, og den kobles på tarmen lengre nede i tynntarmen. I tillegg medfører inngrepet at du blir intolerant mot næringsstoffer som du uansett bør unngå - konsentrert sukker og fett.

Den lille magesekken gjør at den raskt fylles opp med mat under måltidene. Fra magesekken går det da signaler til hjernen om metthetsfølelse. Du vil derfor føle deg mett tidligere og metthetsfølelsen varer lengre. Resultatet blir at du spiser mindre.

Maten tømmer seg i midtre del av tynntarmen (jejunum), noe som betyr at maten ikke passerer gjennom tolvfingertarmen (duodenum). Siden størrelsen på åpningen mellom magesekken og tynntarmen blir mindre enn før, vil magesekken tømme seg langsommere og følgelig vil du føle deg mett lengre.

Normalt blandes maten med galle og enzymer fra bukspyttkjertelen i tolvfingertarmen. Galle og enzymer er viktige for nedbrytningen av føden. Siden disse stoffene blandes sammen med maten lengre nede i tarmen, vil det føre til at nedbrytningen av maten forsinkes, og opptaket av næring fra tarmen reduseres. En del av maten kommer over i tykktarmen før kroppen har rukket å ta opp næringen i tynntarmen. Det betyr at mer av maten passerer ut med avføringen.

Under operasjonen kan kirurgen velge å sjalte ut lengre eller kortere tarmavsnitt for å fremkalle en større eller mindre malabsorpsjon.

Vil du vite mer?