Informasjon

Hypertriglyseridemi

Hypertriglyseridemi er en tilstand med forhøyede triglyseridverdier i blodet og regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer i blodet.

Hva er hypertriglyseridemi?

Hypertriglyseridemi er en tilstand med forhøyede triglyseridverdier i blodet, og den regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer i blodet. Andre lipider er kolesterol, fosfolipider og fettsyrer. Kjemisk er et triglyserid en ester av glyserol og fettsyrer. Triglyserider tas opp i tarmen og transporteres som såkalte kylomikron (litt større fettpartikler) i blodet. Ved nedbrytning av kylomikron blir triglyseridene omgjort til frie fettsyrer og glyserol. Frie fettsyrer kan brukes som "brennstoff" i muskelvevet, eller de kan lagres i fettvev. Fettsyrene brukes også til å lage ulike kolesteroler.

Pasienter som har verdier høyere enn 1,7 mmol/L målt fastende, har sannsynligvis noe økt risiko for hjertekarsykdom, men dette vurderes alltid sammen med andre faktorer. LDL-kolesterol anses i dag som den sentrale lipidverdien som hjertekar-risiko vurderes i forhold til. I tillegg kommer andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som arv, røyking, fysisk aktivitet, overvekt, høyt blodtrykk, diabetes - det som betegnes totalrisiko.

Triglyseridverdier på 5-10 mmol/L målt fastende oppfattes som alvorlig forhøyet. Triglyserider øker gradvis med alderen hos menn inntil omkring 50-årsalderen, deretter avtar de noe. Hos kvinner fortsetter triglyseridene å øke med alderen.

Hypertriglyseridemi og lave HDL-kolesterolverdier ("det snille kolesterolet") er viktige kjennetegn for metabolsk syndrom. Det er også typisk for en arvelig tilstand med høye fettverdier (familiær kombinert hyperlipidemi) - forekomsten av denne arvelige tilstanden er anslått å være 1-2 prosent i Norge. Det finnes forøvrig flere undertyper av hypertriglyseridemi.

Årsak

Hypertriglyseridemi opptrer som regel sammen med andre lipidforstyrrelser og ofte dreier det seg om en tilstand som er sekundær til annen sykdom. F.eks. vil høye blodsukkerverdier (diabetes) tendere til å gi høye triglyseridverdier, men ikke nødvendigvis hos alle. Er du disponert for hypertriglyseridemi, utvikler dette seg typisk sekundært til diabetes eller fedme. Men også anorexia nervosa, bulimi, alkoholmisbruk eller graviditet kan føre til betydelig hypertriglyseridemi hos disponerte individer. Familiær kombinert hyperlipidemi debuterer som regel først i voksen alder, og arv og miljø synes å ha like stor betydning for tilstanden.

Symptomer

Hypertriglyseridemi er vanligvis uten symptomer, men ved svært høye verdier kan tilstanden utløse akutt betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt) - dvs. episoder med akutte magesmerter. Alvorlig hypertriglyseridemi kan også gi fettkuler (xanthomer) på f.eks. albuene, knærne, hælsenene eller rundt øynene.

Diagnosen

Blodprøve

Diagnosen stilles ved at det måles forhøyede triglyserider i blodet. I tillegg vil legen som regel ta en rekke andre blodprøver for å kartlegge tilstanden. Spesielt viktig er det å måle mengden av de ulike typene kolesterol (totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol) og blodsukker med tanke på diabetes.

Normalområdet gjelder for fastende prøver og er det samme for kvinner og menn: 0,45-2,60 mmol/L.

Behandling

Behandlingsmålet er å redusere triglyseridnivået og andre risikofaktorer (jfr. metabolsk syndrom) og dermed også risikoen for hjertekarsykdom. Endringer i kosthold og livsstil er viktigst i behandlingen. God blodsukkerkontroll er av stor betydning for dem som har diabetes. Om mulig bør du være fysisk aktiv. All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, men en målsetning på sikt kan være minst 30 minutter om dagen. Røyk og høye triglyserider virker på hver sin måte skadelig på hjertet, så man bør derfor absolutt slutte med tobakk.

En eventuelt underliggende sykdom må behandles først, f.eks. diabetes. Kostholdsendringer og økt fysisk aktivitet må alltid startes før det er aktuelt å starte behandling med fettnedsettende legemiddel (statin, omega-3-fettsyrer, nikotinsyre). Det er beregnet at vektreduksjon på 5-10 prosent vil reduserer triglyserider med 20 prosent. Redusert bruk av sukker og fruktsukker (fruktose) kan ytterligere redusere nivået med 20 prosent.

Fiskeoljer, omega-3-fettsyrer, reduserer mengden triglyserider i blodet. De kan gis i kombinasjon med alle medikamenter. Ved de ulike typene av hypertriglyseridemi kan man forvente en triglyseridreduksjon på 15-60 prosent ved doser over 2 g fiskeoljer daglig.

Hos personer som har økt risiko for hjertekarsykdom, tilstrebes at triglyseridene er lavere enn 1,7 mmol/L.

Prognose

Forhøye verdier av triglyserider tyder på økt risiko for hjertekarsykdom. Ved å mosjonere regelmessig og å redusere vekten reduseres risikoen for hjertekarsykdom (angina, hjerteinfarkt, hjerneslag). Samtidig reduseres også nivået av triglyserider i blodet.

Vil du vite mer?