Informasjon

Jodmangel

Jodmangel gir symptomer som lavt stoffskifte og struma. Dersom en gravid kvinne har jodmangel, kan dette gi alvorlige, permanente skader hos fosteret.

Jodmangel var ikke uvanlig i Norge fram til omtrent 1950. Fra denne tiden begynte man å tilsette jod eller taremel i kraftfòret til melkekyr. Alvorlig jodmangel er nå svært uvanlig i Norge, men enkelte grupper er noe mer utsatt enn andre for ulike grader av jodmangel. Det er også en generell tendens til at det brukes mindre jod i matvareproduksjonen, og inntaket av jod via salt har avtatt. Studier fra flere land har vist at nivået av jod i kroppen er avtagende, og andelen som har for lave nivåer øker.

Hva er jod?

Jod er et essensielt sporstoff som er nødvendig for at skjoldkjertelen (tyreoidea) skal kunne lage livsviktige stoffskiftehormoner (tyreoideahormoner). Fritt T4 (FT4) og trijodtyronin (T3) er de viktigste.

Neste side